DetailController

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

17/04/2024 11:18
Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu, đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư cho biết: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, trọng đại của đất nước. Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phát triển KT-XH, QP-AN và công tác đối ngoại. Vai trò, vị thế, tiềm lực, uy tín của đất nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao... Trên cơ sở đánh giá, tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Bộ Chính trị xây dựng dự thảo Chỉ thị mới về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Dự thảo Chỉ thị kế thừa Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng thời có bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải bảo đảm sự kế thừa, đổi mới, phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ, coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý.

Góp ý vào dự thảo Chỉ thị, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung trong dự thảo, trong đó tập trung làm rõ thêm một số vấn đề cụ thể liên quan đến các nội dung về tiêu chuẩn cấp uỷ viên các cấp; độ tuổi cấp uỷ viên; số lượng, cơ cấu cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ, phó bí thư cấp ủy các cấp; quy trình và hồ sơ nhân sự cấp ủy cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đối với tỉnh Hòa Bình, phát biểu góp ý tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị và đánh giá cao sự chuẩn bị dự thảo Chỉ thị là bước cụ thể hoá trong thực hiện Điều lệ Đảng và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, là cơ sở quan trọng để các cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Về những nội dung cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức T.Ư có hướng dẫn cụ thể đối với việc dừng bổ sung cấp uỷ viên và ủy viên ban thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước 6 tháng; cơ cấu cấp uỷ cơ bản thực hiện bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp; thực hiện bầu cử trong đại hội…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu. Ban Tổ chức T.Ư sẽ trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành T.Ư xem xét để hoàn thiện dự thảo. Ngay sau hội nghị, Ban Tổ chức T.Ư sẽ có văn bản hướng dẫn các địa phương để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Theo baohoabinh.com.vn