DetailController

Thời sự trong ngày

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng phát triển kinh tế - xã hội

22/04/2024 15:36
Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận cuộc họp

Hội nghị đã cho ý kiến vào Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc đầu tư dự án Cầu từ ĐT 433 thuộc xóm Ấm, xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc nối với ĐT.114 thuộc bản Khoáng, xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Đây là công trình Dự án nhóm C với tổng mức đầu tư khoảng 45 tỷ đồng, cơ cấu nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Cầu có chiều dài khoảng 66m; Dự kiến khi triển khai diện tích sử dụng đất khoảng 1,6 ha, trong đó địa phận tỉnh Hoà Bình khoảng 1,06 ha, địa phận tỉnh Sơn La khoảng 0,54 ha. Dự án khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi giao thương, rút ngắn quãng đường và thời gian đi lại giữa huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình với huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, phục vụ lưu thông hàng hóa,thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực.... Sau khi phân tích, BTV Tỉnh ủy nhất trí thông qua chủ trương, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với UBND tỉnh Sơn La để thống nhất phương án triển khai.

Cho ý kiến vào Tờ trình dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 72 của Bộ Chính trị về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, các đại biểu thống nhất chủ trương và quan điểm huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, từng bước hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tương đối đồng bộ bảo đảm cho phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phát huy hệ thống kết cấu hạ tầng đã được xây dựng, tăng cường kết nối nội vùng, liên vùng, khu vực, thu hẹp khoảng cách vùng, miền, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên. Đẩy mạnh thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; bố trí ngân sách hợp lý, đầu tư dứt điểm các dự án quy mô lớn, dự án trọng điểm nhằm tạo sự lan tỏa, tạo động lực thu hút các nguồn lực....Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 14 và Đề án số 02/2021 của Tỉnh ủy, tiếp tục triển khai các quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030. Trong đó tập trung vào hạ tầng giao thông, hạ tầng văn hóa, tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng về giáo dục, y tế để chăm lo tốt hơn cho đời sống Nhân dân.

Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào Tờ trình, dự thảo Báo cáo và Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 5 năm Chỉ thị số 52 năm 2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục đánh giá, hoàn thiện quy hoạch tài nguyên khoáng sản của tỉnh, tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên, khoáng sản theo đúng quy định pháp, đảm bảo hài hòa mục tiêu phát triển- kinh tế xã hội; giao cho Ban cán sự Đảng chỉ đạo UBND tỉnh sớm xử lý các điểm tập kết trên địa bàn thành phố Hòa Bình....

Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy cũng đã nhất trí thông qua các tờ trình: Chủ trương về việc bổ sung dự toán chi NSNN năm 2024 cho Sở Y tế để các đơn vị chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 05/2024 của Chính phủ; Tờ trình và dự thảo Đề án vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong việc tuyên truyền hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2024-2030...