DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tỉnh làm việc tại huyện Lương Sơn

19/09/2023 16:30
Ngày 19/9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc về thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại huyện Lương Sơn. Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo UB MTTQ VN tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 8 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Lương Sơn đã tích cực tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Số người tham gia BHYT hộ gia đình tăng 3.968 người; số người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình là 84 người; số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới 27 người. Đến nay, tổng số đối tượng tham gia BHXH đạt 20.313 người, đạt 90,78% kế hoạch giao; so với cùng kỳ năm trước đạt 96,27%, chiếm 38,86% trong tổng số lực lượng lao động trong độ tuổi. Bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 773 người, đạt 45,6%; so với cùng kỳ năm trước đạt 93,02%, chiếm 1,48% trong tổng số lực lượng lao động trong độ tuổi. Bảo hiểm y tế đạt 85.096 người, đạt 89,04%; so với cùng kỳ năm trước tăng 104,89%, tỷ lệ bao phủ BHYT trong lực lượng lao động đạt 83,02%. Bảo hiểm thất nghiệp đạt 19.705 người, đạt 98,52% kế hoạch giao; so với cùng kỳ năm trước đạt 96,84%, chiếm 37,7% trong tổng số lực lượng lao động trong độ tuổi. Số tiền thu từ BHXH, BHYT đạt 63,53%.

Nguyên nhân chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT của huyện chưa đạt so với kế hoạch là do số lao động thuộc diện bắt buộc ở các doanh nghiệp và các đơn vị hành chính trong thời gian qua giảm nhiều; điều kiện kinh tế các gia đình còn khó khăn, tình trạng trông chờ vào chế độ chính sách để tiếp tục được nhận thẻ BHYT; thời gian tham gia dài (20 năm); tính tuân thủ luật pháp BHXH, BHYT của một số đơn vị sử dụng lao động chưa cao.

Tại buổi làm việc, đại biểu các phòng, ban của UBND huyện, UBND xã, thị trấn đã thông tin về tình hình thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn, phân tích nguyên nhân, khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện. Đồng thời đề xuất giải pháp để việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới. Đại biểu UB MTTQ VN tỉnh và một số sở, ngành cũng kiến nghị một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Huyện ủy Lương Sơn xác định công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ trọng tâm của huyện những tháng cuối năm. Do đó, Huyện ủy cần tập trung chỉ đạo các Uỷ viên Ban Thường vụ, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo dõi, lắng nghe, giải quyết khó khăn ngay từ cơ sở; quan tâm đến các đối tượng tham gia BHXH, BHYT là học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ Ngành Y tế và BHXH nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT để bảo vệ quyền lợi cho người tham gia. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đóng BHXH, BHYT và thực hiện chi trả các chế độ BHXH, thanh toán trực tiếp khám chữa bệnh BHYT trên Cổng dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Chính phủ, BHXH Việt Nam và của tỉnh./.