DetailController

Giới thiệu Hội đồng nhân dân Tỉnh

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

11/07/2022 00:00

1. Ông Phạm Thanh Bình

pham thanh binh

- Ngày sinh:  20/06/1968

- Dân tộc   : Kinh

- Quê quán: Xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

- Nơi cư trú: Số nhà 149, tổ 15, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kế toán tài chính; Đại học, chuyên ngành Tổ chức

- Chức vụ hiện nay: Phó trưởng Ban Kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình.

 

 2. Ông Sùng A Chênh

Sùng A Chênh

- Ngày sinh:  12/5/1979

- Dân tộc    : H'Mông

- Quê quán: Xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

- Nơi cư trú: Xóm Chà Đáy, Xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm sinh.

- Chức vụ hiện nay: Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư chi bộ; Chủ tịch Hội nông dân huyện Mai Châu.

 3. Ông Nguyễn Hữu Chương

nguyen huu chuong  

- Ngày sinh:  15/08/1963

- Dân tộc     : Kinh

- Quê quán  : Xã Ngọc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

- Nơi cư trú: Số nhà 38, tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kế toán tài chính

- Chức vụ hiện nay: Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

 

4. Ông Hà Văn Di

Hà Văn Di  - Ngày sinh: 27/10/1973

- Dân tộc    : Thái

- Quê quán: Xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Xóm Mỏ, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kế toán

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Cao Phong.

 

5. Ông Nguyễn Ngọc Điệp

 Nguyễn Ngọc Điệp  - Ngày sinh:  09/5/1975

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Số nhà 79, tổ 7, phường Quỳnh Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kinh tế lao động; Đại học, chuyên ngành Luật

- Học vị: Thạc sĩ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Lạc Sơn.

 

 6. Ông Nguyễn Đồng

NguyenDong

- Ngày sinh: 04/01/1973

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Thịnh Minh, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Số nhà 35, tổ 6, phường Quỳnh Lâm, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Quản lý sản xuất kinh doanh công nghiệp

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh Hòa Bình.

 

7. Ông Ngô Ngọc Đức

 Ngô Ngọc Đức  - Ngày sinh:  23/11/1974

- Dân tộc    : Kinh

- Quê quán: Xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Tp. Hà Nội

- Nơi cư trú: Số nhà 70, đường Lê Lợi, tổ 8, phường Phương Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Cử nhân chính trị, chuyên ngành Tổ chức

- Học vị: Thạc sỹ xây dựng

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy; Bí thư Đảng ủy Quân sự Tp. Hòa Bình

 

8. Ông Trần Trung Đức

 ĐB Đức Lương Sơn

 - Ngày sinh:  26/8/1991

- Dân tộc    : Kinh

- Quê quán: Xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Hợp tác xã Chuối VIBA, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn; Bí thư Chi đoàn thôn Tân Sơn, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn.

 

9. Bà Nguyễn Thị Dung

Nguyễn Thị Dung

- Ngày sinh:  02/02/1977

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Thịnh Minh, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Tổ 2, phường Kỳ Sơn, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý giáo dục

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV Thành ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Hòa Bình; Trưởng Ban Dân tộc của HĐND Tp. Hòa Bình

 

10. Ông Nguyễn Đức Dũng

 Nguyễn Đức Dũng  

- Ngày sinh:  21/8/1976

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Phường Thái Bình, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Số nhà 23, tổ 4, phường Thái Bình, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Luật

- Học vị: Thạc sỹ quản lý công

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình

  

11. Ông Trần Ánh Dương

anhDuong  - Ngày sinh:  24/04/1971

- Dân tộc    : Kinh

- Quê quán: Xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

- Nơi cư trú: Tổ 5, phường Quỳnh Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp

- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình

 

 12. Bà Hoàng Thị Duyên

 H T Duyên  

- Ngày sinh:  12/01/1970

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Số nhà 09, ngõ 37, đường Triệu Quang Phục, tổ 2, phường Phương Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học Bác sỹ đa khoa

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hòa Bình

 

13. Ông Nguyễn Văn Gia

 Nguyễn Văn Gia  

- Ngày sinh:  06/3/1966

- Dân tộc    : Kinh

- Quê quán: Xã Mỹ Thọ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

- Nơi cư trú: Số nhà 29, tổ 12, phường Dân Chủ, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kế toán

- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh Hòa Bình

 

14. Bà Dương Thị Giang

Dương Thị Giang

- Ngày sinh: 25/9/1988

- Dân tộc    : Dao

- Quê quán : Xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Số nhà 12, ngõ 15, tổ 5, phường Tân Hòa, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

- Chức vụ hiện nay: Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triệu Phúc Lịch, huyện Đà Bắc.

 15. Ông Hoàng Xuân Giao

Hoàng Xuân Giao 1  

- Ngày sinh: 15/10/1982

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa BìnhF

- Nơi cư trú: Số nhà 36, ngõ 323, đường Trần Hưng Đạo, tổ 7, phường Quỳnh Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Ủy viên BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Bí thư Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

  

16. Bà Nguyễn Thu Hà

 nguyen thu ha  

- Ngày sinh: 08/10/1980

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Tổ 15, phường Hữu Nghị, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh Hòa Bình

  

 17. Ông Quách Thanh Hải

 quach thanh hai  

- Ngày sinh: 11/6/1969

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Tổ 6, phường Hữu Nghị, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Luật

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh Hòa Bình

  

18. Bà Nguyễn Thu Hằng

Ảnh ĐB Hằng Lạc Thủy  

- Ngày sinh: 24/11/1972

- Dân tộc    : Kinh

- Quê quán : Xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

- Nơi cư trú: Số nhà 118, khu 2, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học sự phạm

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Thủy

  

 19. Ông Bùi Đức Hậu

Bùi Đức Hậu 1  

- Ngày sinh: 05/01/1979

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa bình

- Nơi cư trú: Số nhà 1, ngõ 71, đường Mai Thúc Loan, tổ 17, phường Hữu Nghị Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kỹ thuật khai thác kinh tế vận tải

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình

 

20. Ông Bùi Đức Hinh

BDH

 

- Ngày sinh: 13/9/1968

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Số nhà 662, đường Trần Hưng Đạo, tổ 4, phường Phương Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Vật giá; Đại học, chuyên ngành Kế toán

- Học vị: Thạc sỹ quản lý công

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình

 

 

21. Ông Nguyễn Văn Hùng

 Nguyễn Văn Hùng  

- Ngày sinh: 31/5/1957

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Phường Hữu Nghị, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Số nhà 195, tổ 17, phường Hữu Nghị, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Chiến binh tỉnh Hòa Bình

  

22. Bà Nguyễn Thị Hương

ảnh ĐB Hương TP  

- Ngày sinh:  06/10/1983

- Dân tộc    : Kinh

- Quê quán: Xã Trực Cát, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

- Nơi cư trú: Tổ 7, phường Dân Chủ, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học luật

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Thái Bình, Tp. Hòa Bình

  

23. Ông Bùi Văn Khánh

 B V Khánh  

- Ngày sinh:  02/8/1964

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Tổ 6, phường Quỳnh Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính - Tín dụng

- Học vị: Tiến sỹ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình

  

24. Ông Bùi Trung Kiên

bui trung kien a  

- Ngày sinh: 26/5/1964

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Phú Lai, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Khu phố Yên Phong, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học luật

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Lạc Thủy

  

 25. Ông Võ Ngọc Kiên

VoNgocKien  

- Ngày sinh:  06/8/1972

- Dân tộc    : Kinh

- Quê quán: Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

- Nơi cư trú: Số nhà 5, ngõ 35, đường Lương Thế Vinh, tổ 3, phường Thống Nhất, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Đại học Chuyên ngành kinh tế

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình

  

 26. Ông Đinh Đức Lân

 Đinh Đức Lân  

- Ngày sinh:  03/12/1976

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán : Xã Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Xã Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế nông nghiệp

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Mai Châu

  

 27. Ông Quách Tất Liêm

quach tat liem  

- Ngày sinh:  01/4/1968

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Số nhà 237, khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Quản lý kinh tế; Tài chính ngân hàng

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình

  

 28. Ông Bùi Tiến Lực

BuiTienLuc  

- Ngày sinh:  10/10/1965

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Tổ 4, phường Hữu Nghị, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh Hòa Bình.

 

 29. Ông Bùi Văn Luyến

 bui van luyen pbtctu  

- Ngày sinh:  23/9/1972

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Số nhà 2, ngõ 166, đường Phạm Hồng Thái, tổ 14, phường Hữu Nghị, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Giáo dục công dân

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Đà Bắc

 

 30. Ông Bạch Công Luyện

 Bạch C Luyện - Ngày sinh: 05/10/1970

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Xóm Bãi Chạo, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi

 

 31. Bà Bùi Thị Minh

Bùi Thị Minh  

- Ngày sinh:  25/8/1976

- Dân tộc    : Kinh

- Quê quán: Xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

- Nơi cư trú: Tổ 6, phường Thịnh Lang, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Luật tư pháp

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hòa Bình

  

 32. Ông Lê Xuân Minh

 Lê Xuân Minh  

- Ngày sinh:  24/10/1976

- Dân tộc    : Kinh

- Quê quán: Xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội

- Nơi cư trú: Công an tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành: Cảnh Sát điều tra; Luật học; Chính trị học

- Học vị: Tiến sỹ

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Đại tá, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình

 

 33. Ông Quách Đình Minh 

Quách Đình Minh  

- Ngày sinh:  19/5/1959

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Số nhà 133, đường Phạm Hồng Thái, tổ 14, phường Hữu Nghị, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học luật

- Chức vụ hiện nay: Tư vấn pháp luật, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh, kiêm Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình.

 

  34. Ông Quách Thế Ngọc

quach the ngoc  

- Ngày sinh: 19/11/1977

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Số nhà 7, đường Cao Bá Quát, phường Phương Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Luật Kinh tế và Quốc tế; Đại học, chuyên ngành Tiếng Anh

- Học vị: Thạc sỹ chính sách công

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh Hòa Bình

 

  35. Bà Nguyễn Thị Cẩm Phương

nguyen thi cam phuong  

- Ngày sinh:  04/9/1971

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Tp. Hà Nội

- Nơi cư trú: Số nhà 9, ngõ Thủy Sản, tổ 10, phường Phương Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kế toán tài chính

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế chính trị

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hòa Bình

 

 36. Ông Nguyễn Tiến Sinh

NguyenTienSinh  

- Ngày sinh: 12/11/1968

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Tổ 10, phường Tân Thịnh, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học luật

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

 37. Ông Đặng Mai Sơn

Đặng Mai Sơn 1  

- Ngày sinh:  10/12/1983

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

- Nơi cư trú: Số nhà 71, tổ 4, phường Phương Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Luật Kinh tế

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình.

 

  38. Ông Vũ Quốc Tam

Vũ Quốc Tam  

- Ngày sinh:  28/10/1978

- Dân tộc    : Kinh

- Quê quán: Xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

- Nơi cư trú: Số nhà 72, phố Nghĩa Dân, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Lạc Sơn

 

 39. Ông Lê Văn Thạch

Lê Văn Thạch  

- Ngày sinh:  04/7/1972

- Dân tộc    : Kinh

- Quê quán : Xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Tp. Hà Nội

- Nơi cư trú: Số nhà 44, tổ 7, phường Quỳnh Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, Bí thư Chi bộ Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình.

 

 40. Ông Bùi Văn Thắng

Bùi VĂn Thắng  

- Ngày sinh:  02/8/1971

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học tài chính

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình

 

  41. Ông Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Văn Thắng  

- Ngày sinh: 18/9/1971

- Dân tộc    : Kinh

- Quê quán: Xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

- Nơi cư trú: Số nhà 35, khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kế toán thương mại

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

 

  42. Ông Triệu Kim Thắng

Triệu Kim Thắng  

- Ngày sinh: 30/3/1975

- Dân tộc    : Dao

- Quê quán: Xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Số nhà 24, ngõ 4, đường Phùng Hưng, tổ 14, phường Thịnh Lang, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn:  Đại học, chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

- Chức vụ hiện nay: Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình; Quân khu 3

 

  43. Ông Nguyễn Thể Thao

Nguyễn Thể Thao  

- Ngày sinh:  10/6/1978

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Thôn Sòng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn

 

  44. Bà Đinh Thị Thảo

Đinh Thị Thảo  

- Ngày sinh:  04/6/1972

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Tổ 17, phường Hữu Nghị, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học nông nghiệp

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình

 

 45. Ông Xa Đức Thọ

xa duc tho  

 - Ngày sinh: 17/8/1979

- Dân tộc    : Tày

- Quê quán: Xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Tổ 11, phường Hữu Nghị, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Luật kinh tế

- Học vị: Thạc sỹ luật

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Đảng đoàn cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình

 

 46. Bà Bùi Thị Thư

Ảnh ĐB Thư Yên Thủy  

- Ngày sinh:  07/8/1982

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Khu phố Tân Bình, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kinh tế đầu tư

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện Yên Thủy

 

 47. Ông Nguyễn Hoàng Thư

Nguyễn Hoàng Thư  

- Ngày sinh:  04/11/1975

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Phường Thịnh Lang, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Số nhà 37, ngõ 441, tổ 5, phường Hữu Nghị, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Luật - kinh tế; Đại học, chuyên ngành Biên tập - Xuất bản

- Học vị: Thạc sỹ Kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Kim Bôi

 

 48. Ông Nguyễn Đức Thuận

Nguyễn Đức Thuận  

- Ngày sinh:  18/3/1980

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Tổ 5, phường Quỳnh Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình

 

  49. Ông Bùi Văn Thượng

ĐB Bùi Văn Thượng tân lạc  

- Ngày sinh:  10/9/1973

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Xóm An Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn:  Đại học luật

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Lạc

 

 50. Bà Bùi Thị Thủy

Ảnh ĐB Thủy Lạc Sơn copy  - Ngày sinh:  25/3/1986

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Xóm Võ Giữa, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư Đảng ủy xã Tân Lâp, huyện Lạc Sơn

 

 51. Bà Nguyễn Ngọc Thủy

ĐB Nguyễn Ngọc Thủy H. Kim Bôi  

- Ngày sinh:  26/8/1983

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Ngữ văn

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kim Bôi

 

  52. Ông Bùi Quang Toàn

Bùi Quang Toàn  

- Ngày sinh:  23/10/1971

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Số nhà 166, đường Phạm Hồng Thái, tổ 14, phường Hữu Nghị, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Quản lý đất đai

- Học vị: Thạc sỹ nông nghiệp

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Lương Sơn

 

 53. Ông Nguyễn Văn Toàn

nguyen van toan

 

- Ngày sinh:  26/11/1967

- Dân tộc    : Kinh

- Quê quán: Xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Tp. Hà Nội

- Nơi cư trú: Số nhà 8, tổ 6, phường Quỳnh Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kế toán

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình

 

 54. Ông Ngô Minh Trọng

Ngô Minh Trọng  - Ngày sinh:  02/02/1973

- Dân tộc    : Kinh

- Quê quán: Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Phố Dương, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Chức vụ hiện nay: Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cao Phong; Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Cao Phong; Giám đốc Công ty xây dựng Tân Trường Sơn.

 

 55. Ông Bùi Văn Trường

Bùi Văn Trường  - Ngày sinh:  29/12/1972

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn:  Đại học, chuyên ngành Xây dựng cầu đường

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Yên Thủy

 

  56. Ông Lưu Văn Trường

Lưu Văn Trường  - Ngày sinh:  24/02/1975

- Dân tộc    : Kinh

- Quê quán: Xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội

- Nơi cư trú: Xóm Bắc Sơn, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Xã hội học

- Học vị: Thạc sỹ chuyên ngành luật

- Chức vụ hiện nay: Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tư pháp huyện Cao Phong

 

 57. Ông  Đinh Anh Tuấn

Đinh Anh Tuấn  

- Ngày sinh:  01/02/1980

- Dân tộc    : Mường

- Quê quán: Phường Kỳ Sơn, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Nơi cư trú: Số 54, tổ 6, phường Quỳnh Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Khai thác Mỏ

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Tân Lạc

 

 58. Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân

Nguyễn Thị Ngọc Vân