ListNewByCategory

Hòa Bình – Mảnh đất mới hứa hẹn nhiều tiềm năng

(17/12/2009)

Ngày 27/9, tại Hòa Bình đã diễn ra buổi gặp mặt giữa Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình với các tổ chức, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp nhằm kêu gọi đầu tư vào tỉnh Hòa Bình, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ.

Tiềm năng của ngành dệt của tỉnh Hòa Bình

(17/12/2009)

Thổ Cẩm (dệt) là sản phẩm khá phổ biến của đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng núi Tây Bắc của Việt Nam. Có rất nhiều nhóm dân tộc thiểu số trong vùng và mỗi nhóm có các sản phẩm đặc trưng riêng thể hiện bản sắc của vùng đó.

Hệ thống doanh nghiệp Hoà Bình tăng trưởng vững chắc

(14/12/2009)

Khối doanh nghiệp dân doanh của tỉnh Hoà Bình tăng nhanh cả về số lượng và kết quả sản xuất - kinh doanh, góp phần đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Tổng vốn điều lệ của các doanh nghiệp dân doanh đến ngày 31-12-2004 đạt 742,174 tỷ đồng (so với năm 2003 tăng 52,8%).

Hiển thị 61 - 64 of 64 kết quả.