ListNewByCategory

Phát động đợt cao điểm ủng hộ Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi tỉnh Hòa Bình năm 2022

(27/06/2022)
Nhằm gìn giữ và phát huy truyền thống đạo lý “Kính lão trọng thọ”, “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”; giáo dục sâu sắc truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ; gắn trách nhiệm giữa gia đình và toàn xã hội trong việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Ngày 01/6/2022, Hội đồng quản lý Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 110/KH-HĐQLQ về triển khai kế hoạch phát động đợt cao điểm ủng hộ quỹ năm 2022.

Đảm bảo an toàn khi nhà máy thủy điện Hòa Bình xả lũ

(27/06/2022)
Căn cứ Công điện số 13/CĐ-QG hồi 7h30 ngày 24/6/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ nhất hồ Hòa Bình vào hồi 14h00 ngày 24/6/2022; Công văn số 329/VPTT ngày 24/6/2022 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Hòa Bình.

Đảm bảo an toàn vùng hạ du đập thuỷ điện Hoà Bình khi đập thuỷ điện Hoà Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 05

(16/06/2022)
Thực hiện Công điện số 07/CĐ-QG hồi 14h00’ ngày 15/6/2022 của Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai. Hiện tại, Công ty thuỷ điện Hoà Bình đang thực hiện mở 04 cửa xả đáy (cửa số 01, 02 từ ngày 12/6/2022; cửa số 03, 04 từ ngày 13/6/2022) và tiếp tục mở thêm 01 cửa cửa xả đáy, cửa số 05 vào hồi 20h00 ngày 15/6/2022.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh

(09/06/2022)
Để tăng cường kiểm soát công tác thú y thủy sản, chủ động phòng, chống và hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh động vật thủy sản gây ra, ngày 14/6/2022, Sở NN&PTT đã có văn bản số 1558 gửi Ủy ban nhân các huyện, thành phố về chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Chấp thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị tại phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

(05/06/2022)
Ngày 3/6/2022, UBND tỉnh đã Quyết định chấp thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị tại phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình tại Quyết định số 880/QĐ-UBND cấp lần đầu.

Hiển thị 781 - 788 of 788 kết quả.