ListNewByCategory

Định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước

(31/10/2023)
Ngày 30/10, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 2134/STTTT-CNTT gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị sự nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước.

Triển khai cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu về giá của tỉnh Hòa Bình

(30/10/2023)
Ngày 30/10/2023, Sở Tài chính ban hành Công văn số 3746/ STC- QLG&CS gửi các Sở: Công thương; Giao thông vận tải; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; UBND các huyện, thành phố về việc triển khai cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu về giá của tỉnh Hòa Bình.

Đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước trong hoạt động khoáng sản

(27/10/2023)
Ngày 25/10/2023, Sở Công Thương ban hành Công văn số 2574/SCT-KTATMT gửi các đơn vị khai thác khoáng sản có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp chưa thực nộp Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước trong hoạt động khoáng sản.

Hiển thị 11 - 20 of 788 kết quả.