ListNewByCategory

Thu hồi đất để thực hiện công trình giải phóng mặt bằng và xây dựng Nhà kho lưu chất thải phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

(05/07/2023)
Ngày 30/6/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình đã ban hành Thông báo số 111/TB-UBND thu hu hồi đất để thực hiện công trình giải phóng mặt bằng và xây dựng Nhà kho lưu chất thải phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đăng tải thông tin các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện; Các dự án bất động sản đủ điều huy động vốn, chuyển nhượng, bán trên địa bàn và Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh (Quý II/2023)

(30/06/2023)
Ngày 30/6/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2178/SXD-QLN&TTBĐS về việc đăng tải thông tin các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện; Các dự án bất động sản đủ điều huy động vốn, chuyển nhượng, bán trên địa bàn và Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh (Quý II/2023).

Tuyển chọn công trình sáng tạo để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

(30/06/2023)
Ngày 30/6/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 888/SKHCN-QLCN gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc tuyển chọn công trình sáng tạo để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.

Hiển thị 161 - 170 of 788 kết quả.