ListNewByCategory

Rà soát, đề xuất các nội dung về đơn giá thường thiệt hại và mức bồi thường chi phí di chuyển về nhà, nhà ở, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

(15/05/2024)
Ngày 13/5, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 1422/SXD-PTĐT&HTKT gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Hòa Bình; Các Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng cấp tỉnh; cấp huyện; Ban Quản lý dự án khu vực tỉnh trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố Hòa Bình; Công ty Điện lực Hòa Bình; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình; Các chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh yêu cầu về việc rà soát, đề xuất các nội dung về đơn giá thường thiệt hại và mức bồi thường chi phí di chuyển về nhà, nhà ở, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hiển thị 1 - 4 of 788 kết quả.