ListNewByCategory

Phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông sản đạt khoảng 6%/năm

(26/03/2024)
Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong việc tổ chức triển khai thực hiện tại Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 26/NQ-CP, Chương trình hành động số 15-CTr/TU và Kế hoạch số 136/KH-UBND đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành kế hoạch cụ thể để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lạc Sơn: Thực hiện dồn đổi 320 ha đất nông nghiệp trong năm 2024

(25/03/2024)
Để khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún, phân tán, tạo ra các ô thửa có diện tích lớn, để có điều kiện thực hiện quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, tạo thành các vùng sản xuất chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hoá, bền vững; tạo cho việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân và đảm bảo theo quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ góp phần xây dựng nông thôn mới. UBND huyện Lạc Sơn đã ban hành Kế hoạch dồn diền đổi thửa năm 2024, với mục đích thông qua dồn điền, đổi thửa để dồn đổi lại quỹ đất công, đất quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; làm cơ sở để việc quản lý, sử dụng đất đai đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch và theo quy định pháp luật. Thiết lập hệ thống hồ sơ địa chính đảm bảo đồng bộ để quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp của các xã, thị trấn chặt chẽ, hiệu quả.

Kim Bôi: Phấn đấu năm 2024 có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(25/03/2024)
3 tháng đầu năm, huyện Kim Bôi đã huy động được trên 267 tỷ đồng cho chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn đó và các nguồn vốn từ các chương trình, dự án, huyện đã tiếp tục thực hiện chuyển tiếp: 31 công trình đường giao thông nông thôn, 1 ngầm, 11 công trình kênh mương, 28 công trình trường học, 3 công trình Nhà văn hóa, 3 công trình Khu thể thao xã, 6 Nhà văn hóa thôn, 1 công trình nước sạch tập trung. Chuẩn bị đầu tư sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới: 28 công trình đường giao thông nông thôn, 8 công trình kênh mương, 7 công trình trường học, 19 nhà văn hóa thôn, 3 công trình nước sạch tập trung.

Đà Bắc: Phát huy thế mạnh tài nguyên rừng

(22/03/2024)
Tổng diện tích tự nhiên huyện Đà Bắc 77.976,81ha, có 65.995,07 ha rừng và đất lâm nghiệp, phân bố trên địa bàn 17 xã, thị trấn (chiếm trên 84,6% diện tích tự nhiên). Trong đó, đất có rừng đặc dụng 4.853,19 ha; đất rừng phòng hộ 23.960,73 ha; đất rừng sản xuất 18.722,38 ha; độ che phủ của rừng là 60,96 %. Thực hiện Chỉ thị số 53 ngày 6/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, những năm qua huyện đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ và phát triển kinh tế rừng.

Hội nghị đánh giá Kết quả thực hiện nhiệm vụ các Chương trình mục tiêu quốc gia

(22/03/2024)
Ngày 21/3, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025 (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị đánh giá Kết quả thực hiện nhiệm vụ các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị; dự hội nghị, có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Trung du, miền núi phía Bắc

(20/03/2024)
Nhằm tăng cường công tác xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất, kết nối cung cầu, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thương hiệu ngành hàng, sản phẩm của địa phương vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Trung du, miền núi phía Bắc và các hoạt động trong chuỗi sự kiện gồm: Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 3/2024 và Tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Những bước phát triển vượt bậc của Ngành Nông nghiệp tỉnh Hòa Bình

(20/03/2024)
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngành Nông nghiệp Hòa Bình đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, đồng hành cùng nông dân trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết tiêu thụ, chế biến nông sản. Năm 2023, ngành Nông nghiệp tiếp tục bứt phá, giá trị xuất khẩu nông, lâm sản tăng trưởng cao, nhiều nông sản của Hòa Bình đã đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, vươn tới những thị trường khó tính.

Tân Lạc: Tập trung sản xuất rau an toàn gắn với chế biến và tiêu thụ

(20/03/2024)
Nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của từng địa phương; phục vụ nhu cầu sử dụng rau ngày càng đa dạng của người tiêu dùng trong huyện, ngoài huyện và nhu cầu chế biến xuất khẩu. Huyện Tân Lạc chủ trương thực hiện tập trung sản xuất rau an toàn, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và tiêu thụ.

Mai Châu: Bảo vệ và phát triển rừng bền vững

(20/03/2024)
Những năm qua, xác định rõ vai trò và ý nghĩa to lớn của rừng đối với phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng toàn thể nhân dân các dân tộc huyện Mai Châu đã có nhiều cố gắng tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ đó, nhiều diện tích rừng tự nhiên đã được đầu tư bảo vệ và phát triển. Diện tích rừng trồng và rừng được khoanh nuôi tái sinh tăng nhanh; các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản phát triển, từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm tại địa phương và gia tăng giá trị từ rừng.

Hiển thị 71 - 80 of 2.180 kết quả.