ListNewByCategory

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025

(12/03/2024)
Ngày 11/03, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 24/TB-SKHCN về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025 đến các Ban, Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân quan tâm đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025, cụ thể như sau:

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản

(06/03/2024)
Hòa Bình là tỉnh miền núi phía Bắc, có nguồn khoáng sản phong phú, với các loại khoáng sản như đá vôi, đất sét, cát đen xây dựng, than, nước khoáng, sắt, vàng. Hiện nay, các mỏ khoáng sản khai thác chủ yếu là đá làm vật liệu xây dựng thông thường, tiêu thụ tại địa phương và các tỉnh lân cận, không có khoáng sản làm hàng hóa xuất khẩu. Đặc điểm điều kiện địa chất của đá làm vật liệu xây dựng và xi măng rất phong phú, có mặt trong nhiều phân vị địa tầng khác nhau với trữ lượng lớn, phân bố khá đồng đều trên địa bàn tỉnh. Trong đó, khoáng sản đá vôi tại khu vực phía nam huyện Lương Sơn có tiềm năng để phát triển các dự án khai thác khoáng sản công nghiệp quy mô lớn.

Hướng dẫn thực hiện công tác duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2024

(06/03/2024)
Ngày 06/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 273/SKHCN-TĐC về hướng dẫn thực hiện công tác duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Kết quả triển khai thực hiện công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

(05/03/2024)
Năm 2023, tỉnh đã tập trung triển khai công tác xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư. Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các tổ chức, cá nhân sử dụng số liệu, thông tin về kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản của nhà nước để thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; làm cơ sở để triển khai thực hiện công tác xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư theo quy định.

Hội Liên hiệp phụ nữ thúc đẩy triển khai hiệu quả nội dung “3 sạch” trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

(27/02/2024)
Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện mô hình "5 không, 3 sạch" đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều mô hình hay, cách làm mới đạt hiệu quả được triển khai, góp phần thực hiện thắng lợi các tiêu chí của xã nông thôn mới. Trong đó, tiêu chí "3 sạch" là: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ đang đi vào chiều sâu, được hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng cơ chế, chính sách mới trong công tác quản lý bảo vệ môi trường

(19/02/2024)
Ngày 16/02/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1302/VPUBND-KTN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng cơ chế, chính sách mới trong công tác quản lý bảo vệ môi trường, đặc biệt là thực hiện phong trào “Chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”.

Hiển thị 21 - 30 of 1.468 kết quả.