DetailController

Khoa học - Môi trường

Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

29/05/2024 16:45
Ngày 28/5, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 1380/SNN-CNTY gửi UBND các huyện, thành phố thông báo về việc kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Theo tổng hợp báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, hiện nay bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 16 xã, phường của 06 huyện, thành phố gồm: Đà Bắc, TP. Hòa Bình, Yên Thủy, Kim Bôi, Lạc Sơn, Mai Châu và dịch bệnh đang có chiều hướng lây lan diện rộng tại một số địa phương.

Để chủ động kiểm soát ổ dịch và thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo đúng quy định, hạn chế dịch lây lan diện rộng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống bệnh tại các địa phương đang có bệnh DTLCP. Theo đó, từ ngày 28/5 đến ngày 15/6/2024, Đoàn sẽ kiểm tra tại các địa phương đang có bệnh DTLCP các nội dung sau:

Văn bản chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương đối với ổ dịch (Công bố dịch, hết dịch, quyết định thành lập các Tổ, Đội chống dịch,…)

Huy động các nguồn lực, nhân lực để tổ chức các biện pháp chống dịch theo quy định. Công tác tiêu hủy lợn chết, lợn bệnh trong ổ dịch; biên bản tiêu hủy; bảo đảm tính đúng số lượng, trọng lượng, công khai, minh bạch.

Công tác vệ sinh, phun thuốc sát trùng tiêu diệt mầm bệnh tại ổ dịch; việc thu gom chất độn, chất thải chuồng nuôi, khu vực chăn nuôi có lợn chết do dịch bệnh, hố chôn hủy lợn bệnh.

Việc lập chốt kiểm dịch động vật tạm thời để kiểm soát chặt chẽ động vật ra, vào ổ dịch hoặc thành lập Đội kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trong vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn và sản phẩm của lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh và lợn chết trong ổ dịch.

Rà soát, thống kê đàn lợn để chủ động giám sát tới tận hộ chăn nuôi nhằm kiểm soát được tình hình dịch.

Hộ chăn nuôi có lợn chết bị tiêu hủy (địa điểm chôn hủy, hố chôn hủy, sử dụng hóa chất hoặc vôi để diệt trùng, làm sạch môi trường,...); công tác tái đàn sau khi công bố hết dịch nhằm đảm bảo hạn chế thấp nhất dịch tái phát./.