ListNewByCategory

Kết quả thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

(05/06/2024)
Thực hiện Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong tâm cần tiếp tục chỉ đạo, báo cáo kết quả triển những nội dung được giao tại điểm 2 của Nghị quyết cụ thể trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo như sau:

Hiển thị 9 - 12 of 1.763 kết quả.