DetailController

Giáo dục

Công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 cơ bản hoàn thành

20/06/2024 16:54
Trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, tỉnh Hòa Bình có 9.937 thí sinh tham gia, trong đó có 484 thí sinh tự do. Toàn tỉnh có 59 đơn vị đăng ký dự thi, bao gồm 36 trường THPT; 10 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, 1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên; 11 trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, 1 trường Phổ thông liên cấp- Tư thục. Sở Giáo dục và Đào tạo đã quyết định thành lập 38 điểm thi, với tổng số phòng thi 447 phòng thi, có 7 phòng thi ghép.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện dạy học, hoàn thành nội dung chương trình theo đúng kế hoạch thời gian năm học. Tích cực tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12. Tính đến 20/6/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức cho học sinh lớp 12 thi thử tốt nghiệp 2 đợt, nhiều đơn vị đã tự tổ chức thi thử thêm để các em làm quen với kỳ thi, làm quen với việc thực hiện quy chế thi, rèn kĩ năng làm bài, qua kết quả thi thử,cácnhà trường căn cứ điều chỉnh phương pháp dạy học, ôn tập sát với điều kiện thực tế của đơn vị và sát với từng đối tượng học sinh, góp phần nâng cao kết quả của kỳ thi.

Đến thời điểm hiện tại, một số nội dung công việc chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn thành đúng tiến độ. Ban chỉ đạo kỳ thi, Hội đồng thi, các Ban và tổ giúp việc của Hội đồng thi đã được thành lập. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi, tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi. Các đơn vị trường học đã tổ chức hướng dẫn thí sinh đang học lớp 12 đăng ký dự thi trực tuyến, bố trí đủ máy tính nối mạng để phục vụ cho thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến. Tổ chức cho thí sinh tự do đăng ký dự thi trực tiếp và nhận phiếu đăng ký dự thi, nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống quản lý thi. Các đơn vị trường học cũng tổ chức quán triệt, phổ biến Quy chế và hướng dẫn thi cho cán bộ, giáo viên và học sinh của đơn vị.

Căn cứ Kế hoạch số 79/KH-UBND về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tích cực phối hợp trong tổ chức Kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc. Đặc biệt là phối hợp trong các khâu: Công tác tuyên truyền; công tác an ninh trật tự, công tác y tế chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh; phòng chống thiên tai, các hiện tượng thời tiết cực đoan, đảm bảo an toàn cho người và các tài liệu liên quan đến kỳ thi… Đến nay, các cơ quan, đơn vị đều đã ban hành Kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo, phối hợp trong công tác chuẩn bị trước, trong và sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn và phạm vi quản lý của ngành, đơn vị, địa phương. Các đơn vị trường học đã có văn bản phối hợp với các đơn vị, Ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương (huyện, xã, phường) trên địa bàn trong công tác tổ chức kỳ thi. Các đơn vị, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các nhà trường xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, tiếp sức mùa thi, đưa đón thí sinh trong điều kiện mưa lũ…

Ngay sau khi có hướng dẫn tổ chức Kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, kinh phí theo đúng quy định và đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động của các Ban trong Hội đồng thi, như: Ban In sao đề thi, Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi, Ban coi thi, Ban làm phách, Ban chấm thi Tự luận, Ban chấm thi Trắc nghiệm, Ban phúc khảo, Hội đồng xét tốt nghiệp THPT. Tại 38 Điểm thi, các đơn vị trường học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức kỳ thi, như: Phòng thi, phòng điều hành, phòng chờ, phòng bảo quản đề thi, bài thi, các hạng mục công trình liên quan đến điểm thi,... đảm bảo theo đúng quy định.

Ban Chỉ đạo thi đã xây dựng các kịch bản, phương án xử lý các tình huống bất thường do hiện tượng thời tiết cực đoan và dịch bệnh có thể gây ra để không bị động trong mọi tình huống, đảm bảo cho Kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc và theo đúng kế hoạch.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo thi tiếp tục chỉ đạo ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức kỳ thi. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống hiện tượng thời tiết cực đoan, đảm bảo nguồn điện phục vụ Kỳ thi, hỗ trợ tiếp sức mùa thi…

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham mưu ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền về Kỳ thi, phổ biến, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Quy chế và hướng dẫn thi cho cán bộ, giáo viên và học sinh lớp. Thành lập các Ban của Hội đồng thi theo tiến trình tổ chức Kỳ thi. Chuẩn bị các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất cho các khâu của Kỳ thi. Tổ chức điều hành toàn bộ hoạt động các ban của Hội đồng thi: In sao đề thi, Vận chuyển và bàn giao đề thi, Coi thi, Chấm thi, Làm phách, Phúc khảo bài thi. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể về công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống hiện tượng thời tiết cực đoan, đảm bảo nguồn điện phục vụ Kỳ thi, hỗ trợ tiếp sức mùa thi…. Tổ chức kiểm tra trước, trong và sau Kỳ thi đối với các đơn vị trường học. Hoàn tất đầy đủ mọi điều kiện đảm bảo cho công tác tổ chức Kỳ thi. Tổ chức coi thi theo đúng lịch, đảm bảo an toàn, đúng quy chế./.