DetailController

Giáo dục

Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đạt được những kết quả tích cực

21/06/2024 15:04
Sau 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, hệ thống GD&ĐTtrên địa bàn tỉnh từng bước hoàn chỉnh, chất lượng dạy và học được nâng cao, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
Đến nay 100% học sinh các khối lớp 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo quy định của Bộ GD&ĐT.

 Nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động số 23-CTr/TU, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chủ trương, chính sách phát triển bền vững GD&ĐTđược chú trọng theo từng giai đoạn. Trên cơ sở đó, 100% các huyện, thành phố đã xây dựng Kế hoạch hành động hoặc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình của từng địa phương, mỗi đơn vị, trường học, cấp học. Các hoạt động tuyên truyền được triển khai cơ bản đồng bộ, hiệu quả. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác GD&ĐT, nâng cao mức độ hiểu biết và ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Các Cấp ủy, chính quyền và ngành GD&ĐTđã tập trung chỉ đạo tốt việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông. Trong đó, triển khai thay sách giáo khoa và phương pháp giáo dục theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, yêu cầu cần đạt nhằm giáo dục học sinh, phát triển toàn diện về tri thức cũng như phẩm chất, năng lực của học sinh, sinh viên. Đến nay 100% học sinh các khối lớp 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo quy định của Bộ GD&ĐT. Chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế ở các môn văn hóa khá cao. Trong giai đoạn 2014-2023, học sinh thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp Quốc gia đạt 311 giải. Ngoài ra học sinh tỉnh Hòa Bình còn tham gia và đạt giải tại các cuộc thi khác như: Cuộc thi lập trình The Coolest Projects Malaysia các năm 2021, 2022, 2023 đều đạt các giải Á quân 1, Á quân 2 và Giải sản phẩn xuất sắc. Tại Cuộc thi Phát minh và sáng chế quốc tế tại Hàn Quốc lần thứ 11 (WICO 2022),3/3 dự án tham dự đoạt Huy chương vàng; lần thứ 12 nhóm dự thi đạt hạng Xuất sắc. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn luôn duy trì ổn định ở nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Công tác phân luồng, hướng nghiệp được quan tâm chỉ đạo. Chất lượng dạy và học ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục lý tưởng cho học sinh, sinh viên có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp với phương thức và trình độ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động. Đến hết năm 2023 tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt trên 60,6%.

Triển khai Thông tư của Bộ GD&ĐTvề đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông, Sở GD&ĐTđã hướng dẫn các cơ sở giáo dục áp dụng nghiêm quy định. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo tăng cường đánh giá thường xuyên, định kỳ ở các trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Trong 10 năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông trung bình đạt trên 95%; điểm trung bình thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trong những năm gần đây liên tục được nâng lên.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU, hệ thống mạng lưới trường, lớp được sắp xếp theo hướng giảm điểm trường lẻ, trường có quy mô nhỏ nhưng vẫn đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập của con em các dân tộc trong tỉnh. Cơ sở vật chất trường, lớp được đầu tư, xây dựng theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; thiết bị dạy học, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Tỷ lệ huy động học sinh đến trường tăng hằng năm.Toàn tỉnh hiện có 544 cơ sở giáo dục; trong đó có 735 phòng học kiên cố, tăng 26,6% so với trước năm 2014; có 161 trường chuẩn quốc gia, chiếm 72,52%. Tỉnh Hòa Bình đã sớm hoàn chỉnh quy hoạch giáo dục tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các Trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục được quan tâm, củng cố. Đến nay, toàn tỉnh có 151/151 trung tâm học tập cộng đồng đang hoạt động ổn định, không ngừng nâng cao hiệu quả. Theo đánh giá có 78 Trung tâm xếp loại Tốt chiếm 51,7%, 68 Trung tâm xếp loại Khá chiếm 45%; 05 Trung tâm xếp loại Trung bình chiếm 3,6%. Các Trung tâm học tập cộng đồng đã đóng góp quan trọng vào công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngành GD&ĐTtập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về GD&ĐT. Ngành đã thực hiện phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở giáo dục, trong đó chú trọng tự chủ về tài chính, tài sản, tự chủ trong xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục của đơn vị. Tăng cường kỷ cương, nền nếp trường, lớp các cấp học; coi trọng thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong trường học gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Trên cơ sở khai thác tối đa các ứng dụng khoa học công nghệ đã giúp giáo viên và học sinh tham gia một cách dễ dàng vào lớp học được mở trên hệ thống thông qua máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet. Việc triển khai những ứng dụng này tạo thuận lợi cho giáo viên cả về việc tổ chức, quản lý lớp học cũng như đánh giá chất lượng học tập của học sinh.

UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án, hoạt động xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Chất lượng, trình độ đạt chuẩn của đội ngũ giáo viên trong toàn tỉnh tăng lên hằng năm theo từng giai đoạn. Đến năm 2023, toàn tỉnh có trên 12.700 giáo viên đạt chuẩn. Công tác bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên được tổ chức thường xuyên, giúp cập nhật phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới hình thức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

Những kết quả trên cho thấy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí của GD&ĐT có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương được tăng cường, tạo sự công bằng trong giáo dục ở các địa phương, các độ tuổi. Qua đó, đã nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần nâng cao trình độ, dân trí đội ngũ lao động của tỉnh; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế./.