ListNewByCategory

Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh tháng 8/2023

(24/08/2023)
Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP), tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng liên quan đến Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc bổ sung các nhiệm vụ của Đề án 06/CP theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06/CP các cấp và các Tổ công tác tiếp tục được củng cố, kiện toàn và phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP được giao.

Hỗ trợ thực hiện ký số văn bản tài liệu điện tử thuộc dự án Triển khai số hóa văn bản các cơ quan nhà nước

(21/08/2023)
Ngày 21/8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1610/STTTT-CNTT gửi Văn phòng: Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Các Sở, ban, ngành về việc hỗ trợ thực hiện ký số văn bản tài liệu điện tử thuộc dự án Triển khai số hóa văn bản các cơ quan nhà nước.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

(18/08/2023)
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, ngày 17/8/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 165-KH/ĐUK tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”.

Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động chỉ đạo, điều hành tại Sở Giáo dục và Đào tạo

(17/08/2023)
Sáng 17/8, Đoàn kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của các sở, ngành, địa phương do đồng chí Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành tại Sở Y tế

(17/08/2023)
Ngày 16/8, Đoàn Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động chỉ đạo, điều hành trên địa bàn tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Sở Y tế. Cùng tham dự có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: “Nâng cấp nền tảng dịch vụ tích hợp và chia sẻ dùng chung (LGSP) tỉnh Hòa Bình”

(31/07/2023)
Ngày 28/7/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1713/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: “Nâng cấp nền tảng dịch vụ tích hợp và chia sẻ dùng chung (LGSP) tỉnh Hòa Bình”.

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2023

(27/07/2023)
Ngày 27/7/2023, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thành Vinh, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Hiển thị 51 - 60 of 1.031 kết quả.