ListNewByCategory

Ứng dụng có hiệu quả đề án tin học hoá hoạt động của các cơ quan

(24/03/2011)
Trong những năm qua công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan Đảng được huyện uỷ Mai Châu triển khai sâu rộng, tạo được bước chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và hành động. Góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp uỷ và cơ quan Đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

Hội nghị “Các cơ sở đào tạo về CNTT-TT với nhiệm vụ triển khai đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT”

(20/03/2011)

Sáng ngày 18/3/2011, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị “Các cơ sở đào tạo về CNTT-TT với nhiệm vụ triển khai đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT”. Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, Thứ trưởng Trần Đức Lai, lãnh đạo đại diện các cơ sở đào tạo về CNTT-TT đã tham dự hội nghị.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng

(16/03/2011)
Trong những năm qua, công tác ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng đã được đẩy mạnh trên nhiều phương diện. Hoạt động của mạng CNTT được duy trì thông suốt, đảm bảo khai thác có hiệu quả các ứng dụng trên mạng diện rộng và hoàn thành việc nâng cấp mạng CNTT từ tỉnh đến các đảng bộ trực thuộc.

Hiển thị 1.031 - 1.034 of 1.034 kết quả.