ListNewByCategory

Tân Lạc : Đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá dân tộc Mường

(11/03/2024)
Trên địa bàn huyện Tân Lạc, dân tộc Mượng là chủ yếu. Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường được chú trọng, thực hiện tốt. Nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc Mường đã được nêu cao; nhân dân đã nhận thức đúng vai trò của việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường gắn với đời sống nhân dân và nhiệm vụ phát triển du lịch. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có sự phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường ở cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình thực hiện Quy hoạch không gian văn hóa Mường trên địa bàn huyện Tân Lạc

(06/03/2024)
Ngày 06/3, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Quy hoạch không gian văn hóa Mường trên địa bàn huyện Tân Lạc. Cùng tham gia đoàn có đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng; Huyện ủy, UBND huyện Tân Lạc.

Tuyên truyền hoạt động Ngày Âm nhạc Việt Nam

(06/03/2024)
Ngày 20/02/2024, Hội Nhạc sĩ Việt Nam có Công văn số 18/CV-HNS về việc đề nghị chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động Ngày Âm nhạc Việt Nam gửi Lãnh đạo UBND tỉnh Hoà Bình, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoà Bình.

Tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

(04/03/2024)
Ngày 04/3, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-BTC về Tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024.

Hiển thị 21 - 24 of 2.138 kết quả.