DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 845/QĐ-UBND 17/05/2024 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và thương mại thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án Sân golf Kỳ Sơn tại xã Quang Tiến và xã Thịnh Minh, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình
2 845/QĐ-UBND 17/05/2024 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và thương mại thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án Sân golf Kỳ Sơn tại xã Quang Tiến và xã Thịnh Minh, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình
3 15/QĐ-UBND 15/05/2024 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình
4 11/QĐ-UBND 02/05/2024 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ dự án Khu đô thị thương mại và nhà ở Sông Bùi tại thị trấn Lương Sơn và xã Tân Vinh, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn
5 08/QĐ-UBND 22/04/2024 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯdự án Khu nhà ở số 2 tại xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn
6 572/QĐ-UBND 01/04/2024 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Yên Thuỷ để đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở nông thôn tại xóm Bãi Đa, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy
7 360/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc sửa đổi hiệu lực thi hành các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình thông qua danh mục ác dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
8 371/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án tổ hợp nha máy sản xuất chế biến sản phẩm nông nghiệp và sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao tại xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình
9 368/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình (bố sung lần 1)
10 363/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Nhà máy BAF Meat Hoà Bình tại xã Thống Nhất, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà bình
11 367/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Khu du lịch sinh thái cao cấp Sơn Lâm Luxury tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình
12 369/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hoà Bình năm 2024 ( bổ sung lần 1)
13 372/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Nam Thượng, tại xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình
14 370/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 436 (đoan Km0+00 - Km7+00)
15 366/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng PHương Bắc tại xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà bình
16 364/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình
17 365/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Tổ hợp dự án Sản xuất gạch Tuynel, cửa hàng xăng dầu và đầu tư bến thuỷ nội địa Gốm Mỹ - HB tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình
18 467/QĐ-UBND 27/03/2024 Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng sản xuất Minh Bảy thuê đất (đợt 2) thực hiện dự án Nhà máy gạch tuynel Lương Sơn tại xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn
19 17/GP-UBND-KTN 14/03/2024 Giấy phép môi trường cấp cho Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản STC GOLDEN LAND được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Khu nhà ở tại tổ 14, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình” tại tổ 14, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình.
20 25/2024/TB-ĐGLV 04/03/2024 Đấu giá quyền sử dụng đất