ListNewByCategory

Tỉnh Hòa Bình: Hình thành mô hình sản xuất sạch

(08/09/2023)
Thực hiện lồng ghép Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững vào các chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh, đến nay, tỉnh Hòa Bình đã có 70% doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn.

Tập trung phòng trừ rầy cuối vụ mùa năm 2023

(08/09/2023)
Hiện nay, diện tích lúa toàn tỉnh Hòa Bình đã trỗ khoảng 60%, dự kiến từ nay đến trung tuần tháng 9 sẽ cơ bản trỗ xong toàn bộ diện tích. Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn hiện nay mật độ rầy đang phát sinh và gây hại mạnh trên toàn tỉnh, đã gây hiện tượng cháy từng chòm, từng vạt; diện tích này đang có xu hướng tăng nhanh nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Cao Phong tập trung phát triển vùng cam bền vững

(31/08/2023)
Theo báo cáo của UBND huyện Cao Phong, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có diện tích trồng cây có múi, nhưng tập trung chủ yếu ở các xã vùng giữa của huyện như: xã Hợp Phong, Tây Phong, Bắc Phong, Thu Phong, Thị trấn Cao Phong (bao gồm cả đơn vị Công ty TNHH MTV Cao Phong Hòa Bình).

Thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản chủ lực của tỉnh Hòa Bình

(30/08/2023)
Thời gian qua, mặc dù trong bối cảnh quốc tế và khu vực phức tạp, diễn biến khó lường; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng với sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; sự nỗ lực, sát sao, quyết tâm trong chỉ đạo, hỗ trợ sản xuất từ các cơ quan chuyên môn và các địa phương; sự chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã và sự cần cù, sáng tạo của người sản xuất, nhiều sản phẩm chủ lực đã được xuất khẩu, góp phần nâng cao thương hiệu và giá trị nông sản; nâng cao kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Số doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác có sản phẩm nông, lâm sản xuất khẩu tăng nhanh, đây là tiền đề cho việc mở rộng xuất khẩu trong những năm tiếp theo. Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu nông sản đều tăng mạnh so với mục tiêu 10% đặt ra.

Tăng cường chỉ đạo nuôi trồng thủy sản các tháng cuối năm 2023, đảm bảo kế hoạch tăng trưởng

(24/08/2023)
Thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023, ngay từ đầu năm, lĩnh vực Thủy sản của tỉnh đã tích cực thực hiện các chương trình phát triển sản xuất, kết quả đến nay đạt và vượt so với kế hoạch. Diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.698 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha), số lồng nuôi cá 4.930, sản lượng nuôi trồng ước đạt 6.138 tấn, đạt 99,6% so với cùng kỳ và 101% kế hoạch đề ra, gồm các loài như cá Nheo Mỹ, cá Chiên, cá Lăng, Diêu hồng, cá Trắm đen, cá Bỗng, cá Tầm, Trắm cỏ, cá Rô phi, cá Chim trắng, cá Trê lai, cá chép… Sản lượng cá giống ước đạt 69 triệu con giống các loại.

Tình hình sản xuất nông nghiệp 9 tháng năm 2023

(22/08/2023)
Theo báo cáo đánh giá của Sở Nông nghiệp và PTNT, tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm, thủy sản dự báo đến cuối năm đạt kế hoạch đề ra. Bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 16 tiêu chí/xã, dự báo đến cuối năm đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 95,55%. Dự báo đến cuối năm đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 51,69%, vượt kế hoạch đề ra.

Tìm đầu ra ổn định cho Nhãn Sơn Thủy, huyện Kim Bôi

(21/08/2023)
Nhãn Sơn Thủy, huyện Kim Bôi đã từng bước xây dựng được thương hiệu của mình, tạo thành vùng trồng tập trung. Đặc biệt, năm 2016, sản phẩm Nhãn của Hợp tác xã Sơn Thủy được cấp giấy Chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Ngoài việc bán ra nhiều thị trường trong nước, năm 2022 nhãn Sơn Thủy đã được xuất khẩu sang thị trường Châu Âu.

Hoàn thiện hệ thống thủy lợi góp phần phát triển sản xuất

(14/08/2023)
Hiện tại, tỉnh Hòa Bình đã có 1.915 công trình và hệ thống công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng kiên cố và bán kiên cố bằng nhiều nguồn vốn đang hoạt động phục vụ sản xuất cấp nước tưới chủ động phục vụ cho các vụ sản xuất. Với sự quan tâm, đầu tư bài bản trong nhiều năm, tới nay hệ thống thủy lợi của tỉnh tương đối hoàn chỉnh, tạo thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống nhân dân đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh.

Hiển thị 111 - 120 of 332 kết quả.