ListNewByCategory

Chủ động phòng trừ sâu hại và chăm sóc cây trồng vụ Xuân 2024

(15/03/2024)
Trong tháng 3, điều kiện thời tiết khá thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Các địa phương đã chủ động đẩy nhanh tiến độ, tập trung gieo trồng các loại cây vụ xuân năm 2024 đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất, chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, do đó các loại cây trồng sinh trưởng phát triển khá, sâu bệnh hại ở mức độ trung bình – nhẹ.

Xây dựng quy trình sản xuất trái vụ rau hữu cơ, VietGAP cho các xã vùng cao huyện Tân Lạc

(14/03/2024)
Vừa qua, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hoà Bình xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ và rau VietGAP trái vụ (vụ Hè Thu) cho xã vùng cao huyện Tân Lạc. Mô hình triển khai trên diện tích 3.500m2 tại cánh đồng xóm Chiềng, xã Vân Sơn (huyện Tân Lạc). Trong đó có 1.000m2 rau sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, 2.500m2 tiêu chuẩn VietGAP.

Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chiến lược phát triển trồng trọt trên địa bàn tỉnh

(13/03/2024)
Nhằm thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Hòa Bình định hướng phát triển trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, du lịch, thị trường tiêu thụ, bảo vệ môi trường, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng bộ với thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn phát thải các bon thấp, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh trong sản xuất các sản phẩm trồng trọt chủ lực. Phát huy lợi thế của mỗi tiểu vùng để tiếp tục phát triển các vùng chuyên canh tập trung. Xây dựng và phát triển thương hiệu hàng hóa nông sản gắn với chuỗi giá trị trong nước và xuất khẩu. Phát triển trồng trọt thông qua liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi.

Tình hình sản xuất nông nghiệp huyện Lạc Thủy tháng 3/2024

(12/03/2024)
Tháng 3/2024, huyện Lạc Thủy đã gieo trồng hơn 5.000 ha cây trồng các loại. Trong đó có 1.565 ha Lúa, ngô 848 ha Ngô, 120 ha Khoai lang, 353 Lạc, 732 ha Rau đậu các loại... Cơ quan chức năng của huyện thực hiện kiểm tra tiến độ sản xuất hàng tuần. Đến nay, các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện cơ bản đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất; thời tiết thuận lợi; Nhân dân gieo trồng đúng theo lịch chỉ đạo của huyện và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất rừng gắn với bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng bền vững

(29/02/2024)
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 53-CT/TU ngày 06/5/2019 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp uỷ đảng trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất rừng gắn với bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng bền vững; Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác dân tộc nói chung, Chương trình mục tiêu quốc (CTMTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DBDTTS&MN) trên địa bàn tỉnh nói riêng. Chủ động lồng ghép các nguồn vốn và xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm ổn định phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS&MN trên địa bàn tỉnh.

Hiển thị 41 - 48 of 340 kết quả.