ListNewByCategory

Thúc đẩy sản xuất trồng trọt xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu

(15/08/2022)
Phát triển nông nghiệp xanh, thích ứng biến đổi khí hậu là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đồng thời duy trì ổn định tăng trưởng của ngành Nông nghiệp, bảo đảm tính kế thừa, phát triển bền vững, hiện đại. Phát triển nông nghiệp xanh yêu cầu sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên có sẵn phục vụ sản xuất, trên cơ sở đảm bảo gắn tăng trưởng với bảo vệ môi trường.

Chủ động phòng, chống sâu bệnh trên cây trồng vụ hè thu

(29/07/2022)
Theo kế hoạch, vụ Mùa, vụ Hè Thu năm nay, toàn tỉnh gieo trồng gần 48 nghìn ha cây hàng năm. Tính tới thời điểm cuối tháng 7, toàn tỉnh đã cơ bản cấy xong diện tích lúa mùa theo kế hoạch. Hiện các địa phương đang tích cực làm đất và gieo trồng cây trồng cạn theo kế hoạch; nhãn đang bắt đầu thu hoạch; cây ăn quả có múi giai đoạn phát triển quả-mọng quả; mía giai đoạn vươn lóng mạnh.

Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện Dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Tú Lý, huyện Đà Bắc

(27/07/2022)
Tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện Dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Tú Lý, huyện Đà Bắc.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2022

(22/07/2022)
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay các địa phương trong tỉnh mới đạt khoảng trên 70% kế hoạch được giao tại Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình.

Chính sách hỗ trợ nông nghiệp hữu cơ phát triển

(20/07/2022)
Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và BVTV (Sở Nông nghiệp và PTNT), tính đến tháng 6/2022, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 08 cơ sở được chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam (TCVN 11041:2017) bao gồm: Có 07 cơ sở (04 HTX, 02 tổ hợp tác và 01 doanh nghiệp) sản xuất rau an toàn được chứng nhận với tổng diện tích là 17,1 ha, tổng sản lượng đạt trên 335 tấn/năm. Có 01 cơ sở sản xuất quả có múi được chứng nhận với quy mô 22 ha, sản lượng ước đạt 200 tấn/năm.

Lạc Sơn: Bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng

(18/07/2022)
Huyện Lạc Sơn có tổng diện tích đất tự nhiên trên 35,6 nghìn ha, đây là tiềm năng thế mạnh lớn về phát triển kinh tế lâm nghiệp. Theo điều tra, tính đến hết năm 2021, tổng diện tích đất lâm nghiệp trong quy hoạch là 35,2 nghìn ha, gồm có: đất có rừng 30,5 nghìn ha, diện tích đất trồng cây nhưng chưa thành rừng 4,6 nghìn ha, diện tích đất trống có cây gỗ tái sinh 45,3 ha. Độ che phủ rừng hiện khoảng 53%.

Tích cực triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ

(12/07/2022)
Khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng khẳng định được vai trò là công cụ then chốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, giải quyết những vấn đề thách thức của xã hội. Những năm qua tỉnh Hòa Bình đã ban hành nhiều chính sức hỗ trợ triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả KH&CN trên địa bàn, đem lại hiệu quả thiết thực.

Hòa Bình phát huy lợi thế sản xuất nông nghiệp hữu cơ

(30/06/2022)
Tỉnh Hòa Bình có điều kiện tự nhiên, khí hậu khá thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp đa dạng. Tỉnh cũng đặt ra mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả, sản xuất hàng hóa lớn gắn với thị trường tiêu thụ, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Với những lợi thế như có nhiều vùng, khu vực sản xuất có đất đai màu mỡ, đất, nước không bị ô nhiễm, cách biệt với ô nhiễm từ bên ngoài, đảm bảo để sản xuất canh tác hữu cơ, tỉnh đã chú trọng tới sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích sản xuất hữu cơ trên địa bàn tỉnh

(28/06/2022)
Ngày 28/6, UBND tỉnh có buổi làm việc, đối thoại với Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, do đồng chí Hà Phúc Mịch, Chủ tịch HHNNHC Việt Nam về việc mở rộng diện tích canh tác hữu cơ và đưa vào kế hoạch phát triển nông nghiệp chung tại tỉnh Hòa Bình. Tiếp và làm với Hiệp hội có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, Hội Nông dân tỉnh.

Chuyển đổi số lĩnh vực trồng trọt góp phần cung cấp thông tin để người dân nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng

(01/06/2022)
Xác định việc chuyển đổi số trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực ngành nhằm thúc đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa trong lĩnh vực trồng trọt theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, góp phần tăng tỷ trọng kinh tế số trong ngành Nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản.

Lạc Sơn phấn đấu vụ hè thu năm 2022 diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt trên 8.000 ha

(01/06/2022)
Xác định vụ Hè thu – vụ Mùa là vụ sản xuất có điều kiện thuận lợi phát triển đa dạng cây trồng, là vụ có diện tích gieo cấy lúa lớn nhất, làm tăng diện tích, sản lượng cây trồng và tổng giá trị sản xuất cả năm, nên ngay từ cuối vụ Đông xuân 2021 – 2022, huyện Lạc Sơn đã chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho vụ Hè thu 2022.

Bộ TN&MT làm việc với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh về công tác quản lý tài nguyên và môi trường

(30/05/2022)
Nhân dịp tham dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, chiều ngày 30/5/2022, Thường trực Tỉnh ủy và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có cuộc làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về một số nội dung liên quan đến hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng của tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021 - 2025.

Lạc Thủy: Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu, vụ Đông 2022

(17/05/2022)
Theo đánh giá, sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 của huyện Lạc Thủy đạt chỉ tiêu diện tích đề ra, vượt chỉ tiêu sản lượng lương thực có hạt; sản xuất nông nghiệp có bước phát triển tích cực, người sản xuất đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật và phòng chống dịch bệnh trong sản xuất, hình thành vùng sản xuất hàng hóa theo quy hoạch, đàn đại gia súc duy trì, đàn gia cầm phát triển mạnh, các mô hình chăn nuôi mới được đưa vào sản xuất có hiệu quả như nuôi bò BBB, bò sữa; kinh tế trang trại được duy trì phát triển, nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

(16/05/2022)
Giai đoạn 2012-2021, hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trình độ khoa học và công nghệ của tỉnh ngày được nâng lên, được thể hiện qua các chỉ số về tỷ trọng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và năng suất lao động ngày càng tăng lên, đóng góp thiết thực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, củng cố quốc phòng, an ninh, cải thiện an sinh xã hội và chất lượng cuộc sống người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường

(16/05/2022)
Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã cụ thể hoá Phong trào thi đua “Tỉnh Hoà Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng việc phát động phong trào thi đua gắn với hoạt động công tác Hội như nông dân phát huy nội lực, đóng góp ngày công, vật liệu, hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng.

Hiển thị 281 - 300 of 345 kết quả.