DetailController

Trồng trọt

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 8 tháng đầu năm 2022

07/09/2022 00:00
Trong 8 tháng đầu năm 2022, nhìn chung tình hình phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định.

Trong tháng 8, điều kiện thời tiết, khí hậu khá thuận lợi cho việc chăm sóc các loại cây trồng vụ mùa - hè thu. Mực nước ở các hồ, đập cơ bản đảm bản cho tưới dưỡng và cung cấp đủ ẩm cho lúa vào các loại cây trồng. Tình hình sâu bệnh hại gây hại ở mức độ nhẹ, rải rác, các địa phương và người dân đã chủ động kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện và xử lý ngay khi có sâu, bệnh mới phát sinh, do đó trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn nào xảy ra. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh ước đạt 43.458 ha đạt 96% so với kế hoạch, trong đó cây lương thực có hạt khoảng 31.000 ha (lúa 21,5 nghìn ha, ngô 9,5 nghìn ha), cây lạc 1,38 nghìn ha, khoai lang khoảng 1,0 nghìn ha; cây rau đậu các loại đạt 3.292 ha... Các loại cây trồng sinh trưởng phát triển tốt.

Theo số liệu Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tổng đàn trâu 114,55 nghìn con (bằng 99,08% so với cùng kỳ), bò 87,52 nghìn con (bằng 101,55% so với cùng kỳ), lợn 465,40 nghìn con (bằng 102,1% so với cùng kỳ), gia cầm 8,46 triệu con (bằng 104,5% so với cùng kỳ). Trong tháng, ước sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng đạt 307 tấn; thịt bò 234 tấn; thịt lợn 5.191 tấn; thịt gia cầm 2.051 tấn. So với cùng kỳ năm trước, sản lượng thịt trâu bằng 102,81%; bò bằng 103,3%; lợn bằng 104,5%; gia cầm bằng 105,2%, như vậy so với cùng kỳ năm trước, sản lượng các sản phẩm từ chăn nuôi đều tăng khá, do có sự tăng về quy mô chăn nuôi của hộ dân, mô hình chăn nuôi gia trại đang phát triển và nhu cầu sử dụng thịt trâu, bò làm thực phẩm tương đối lớn.

Sản xuất thủy sản trong tháng 8 khá thuận lợi, mực nước hồ Hoà Bình hiện tại ở có 100,4m, các chỉ số môi trường tương đối ổn định, cá sinh trưởng và phát triển tốt. Tổng diện tích nuôi cá ao hồ nhỏ là 2.700 ha và 4.820 lồng nuôi cá, so với cùng kỳ diện tích không tăng, lồng nuôi cá tăng 220 lồng; sản lượng cá thu hoạch ước đạt 1.000 tấn, trong đó sản lượng cá khai thác 179 tấn, sản lượng cá nuôi 821 tấn. So với cùng kỳ tăng 44 tấn đạt 104%.

Về lâm nghiệp, tiếp tục tăng cường trực phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo quân số thường trực, chuẩn bị máy móc, thiết bị, phương tiện, nhân lực sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra. Do làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng nên trong tháng trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra cháy rừng, không có các điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng, vận chuyển lâm sản trái phép, an ninh rừng được giữ vững. Tiếp tục cập nhật thay đổi về diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn vào phần mềm FRMS theo quy định. Thường xuyên kiểm tra động vật hoang dã gây nuôi trên địa bàn theo quy định. Phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và các văn bản liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý lâm sản đến 35.405 lượt người.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ Hè thu, vụ Mùa và vụ Đông. Tăng cường kiểm tra, quản lý bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều, chuẩn bị đầy đủ vật tư và có phương án chủ động phòng chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm 2022. Kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo an toàn dịch bệnh vật nuôi, chủ động triển khai chiến dịch tiêm phòng vụ Xuân hè trên đàn gia súc, gia cầm. Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 tại các địa phương; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch “Mỗi xã một sản phẩm”, “Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu” và “Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới”./.