ListNewByCategory

Kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trong tháng 8/2023

(24/08/2023)
Tháng 8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng liên quan đến Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc bổ sung các nhiệm vụ của Đề án 06/CP theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06/CP các cấp và các Tổ công tác tiếp tục được củng cố, kiện toàn và phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP được giao.

Triển khai Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

(24/08/2023)
Ngày 23/8/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 2269/SNN-PTNT về việc triển khai Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả tại huyện Đà Bắc

(24/08/2023)
Với tiềm năng phát triển kinh tế rừng, từ lâu trồng rừng đã trở thành một trong những nguồn thu nhập quan trọng của người dân trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Đồng thời, huyện cũng chú trọng xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế như: Nuôi cá lồng, chăn nuôi gia súc.

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo

(18/08/2023)
Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của tỉnh Hòa Bình luôn được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, tạo được bước chuyển biến tích cực trên cả hai mặt phòng và chống. Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất, đạo đức, không tham nhũng, không tiêu cực, có ý thức phục vụ Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh.

Phấn đấu năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 39% - 46%

(18/08/2023)
Theo chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 39% - 46%. Đến thời điểm này, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh ước đạt 33%.

Tăng cường triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hòa Bình

(18/08/2023)
Thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được chú trọng triển khai toàn diện, rộng khắp trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ từng bước đi vào nền nếp, các doanh nghiệp đã có nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ; các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội nói chung, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp nói riêng đã được các cơ quan đơn vị thực hiện kịp thời. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cơ bản thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm ATVSLĐ tại đơn vị.

Đà Bắc: Nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai cho trẻ em

(17/08/2023)
Ngày 16/8, tại huyện Đà Bắc, Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức Vòng chung khảo cuộc thi Rung chuông vàng "Cùng em phòng, chống thiên tai, kiến tạo tương lại bền vững”. Tham gia cuộc thi có 100 học sinh Trường THCS Thị trấn Đà Bắc.

Triển khai Đề án thành lập thị xã Lương Sơn và các phường thuộc thị xã Lương Sơn vào năm 2025

(17/08/2023)
Công tác quy hoạch và phát triển đô thị là một trong bốn khâu đột phá chiến lược thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc thành lập thị xã Lương Sơn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, ƯBND tỉnh và các sở, ngành. Đặc biệt, Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động nguồn lực tập trung xây dựng thị xã Lương Sơn đến năm 2025.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh

(16/08/2023)
Tính đến nay, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 71 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 45 đảng bộ và 26 chi bộ) với tổng số 4.374 đảng viên. Ngoài việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp ủy Đảng trong Khối chú trọng lãnh đạo tổ chức tốt các hoạt động triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh ban hành và việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế đã tác động tích cực đến việc giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, tạo sự thống nhất, đồng thuận và không khí phấn khởi trong các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Lạc Thủy phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

(15/08/2023)
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Lạc Thủy đã kịp thời ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho các đối tượng thụ hưởng, từ hỗ trợ sản xuất, dạy nghề tạo việc làm, chính sách về giáo dục, đào tạo, y tế, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ nhà ở.

Hiển thị 341 - 360 of 10.916 kết quả.