ListNewByCategory

Hòa Bình đứng thứ 41 về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

(19/03/2013)
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vừa công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI năm 2012, theo đó, Hòa Bình xếp vị trí thứ 41 trong 63 tỉnh thành, với 55,51 điểm, thuộc nhóm Khá.

Hòa Bình nỗ lực nâng cao chất lượng môi trường đầu tư

(07/11/2012)
Là tỉnh miền núi, cửa ngõ phía tây của Hà Nội, tỉnh Hòa Bình đang từng bước có những bước chuyển mình mạnh mẽ để hướng đến một nền kinh tế công nghiệp trong tương lai gần. Để làm được điều đó, tỉnh Hòa Bình đang có nhiều giải pháp cúng như ưu đãi để mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Một trong những giải pháp đó là tỉnh đang tích cực nâng cao chất lượng môi trường đầu tư.

Huy động nguồn nhân lực phát triển du lịch

(22/06/2012)
Với vị trí địa lý, giao thông và các điều kiện tự nhiên thuận lợi, du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư của Hòa Bình. Tỉnh đang huy động mọi nguồn lực để phát triển ngành công nghiệp không khói này.

Hiển thị 49 - 52 of 64 kết quả.