ListNewByCategory

Nhiều địa phương của tỉnh Hòa Bình đã chủ động thực hiện các biện pháp chống đói, rét cho vật nuôi

(27/12/2023)
Những ngày gần đây, không khí lạnh tràn về khiến các tỉnh trung du miền núi phía Bắc xảy ra các đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi xuất hiện băng tuyết, nhiệt độ chỉ còn 0 độ C.Trên địa bàn tỉnh, nhiều địa phương đã chủ động thực hiện các biện pháp chống đói, rét cho vật nuôi trong gia đình.

Năm 2023: Toàn tỉnh xây dựng được 4.365 mô hình Dân vận khéo

(27/12/2023)
Năm 2023, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo theo Chỉ thị số 56-CT/TU, ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ban Chỉ đạo phong trào thi đua đã ban hành Chương trình số 03- CTr/BCĐDVK, ngày 30/12/2022 về công tác trọng tâm năm 2023; Kế hoạch số 01-KH/BCĐ triển khai mô hình "Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ" và Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ, ngày 13/3/2023 về hướng dẫn quy trình các bước xây dựng mô hình và tiêu chí đánh giá mô hình để triển khai trên toàn tỉnh.

Tỉnh Hòa Bình quan tâm, phát triển cộng đồng bền vững, an toàn

(27/12/2023)
Những năm qua tỉnh Hòa Bình đã triển khai nhiều hoạt động xã hội với mục tiêu phát triển cộng đồng bền vững, an toàn, khỏe mạnh. Các hoạt động nhận được sự đồng thuận, chung tay cả cả hệ thống chính trị, tổ chức xã hội và Nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao điều kiện sống an toàn tại địa phương.

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

(26/12/2023)
Ngày 26/12/2023, tại Trung tâm hội nghị Hòa Bình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Đồng chí Xa Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị; dự hội nghị, có lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng.

Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024

(26/12/2023)
Ngày 26/12, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chỉnh phủ. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Tình hình thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025”, giai đoạn 2021-2023

(25/12/2023)
Sau 7 năm thực hiện Đề án “Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025”, giai đoạn 2021-2023 của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016, nhận thức của cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị của tỉnh về các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa –Xã hội ASEAN đã có sự chuyển biến tích cực. Cơ bản các mục tiêu về Cộng đồng Văn hóa –Xã hội ASEAN đã được các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân đã được thực hiện thông qua việc kiện toàn cơ cấu tổ chức và cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập được tăng cường.

Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên

(25/12/2023)
Năm 2023, Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” đã được các cấp bộ đoàn cụ thể hóa theo yêu cầu, điều kiện của địa phương, đơn vị, với những cách làm mới, sáng tạo, lựa chọn trọng tâm, trọng điểm để triển khai. Các phong trào, chương trình của Đoàn có nhiều đổi mới trong thiết kế nội dung, phương thức triển khai, tổ chức các đội hình thanh niên xung kích tham gia các phong trào hành động cách mạng;… Qua đó làm nổi bật hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới xung kích, tình nguyện, sáng tạo, luôn dấn thân, đi tuyến đầu trong thực hiện các nhiệm vụ của đất nước, tình nguyện vì cộng đồng.

Phát triển ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh Hòa Bình để nâng cao thu nhập bình quân thuộc nhóm dẫn đầu Vùng trung du và miền núi phía Bắc

(22/12/2023)
Tỉnh Hòa Bình hiện đạt trình độ phát triển khá, có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm dẫn đầu Vùng trung du và miền núi phía Bắc, có nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, năng lực cạnh tranh của tỉnh thuộc tốp khá của cả nước. Đây là mục tiêu được đặt ra đến năm 2030 tại Quy hoạch tỉnh Hoà Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành tại Quyết định 1648/QĐ-TTg ngày 20/12/2023. Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên tỉnh Hòa Bình quy mô 459.029 ha, với 10 đơn vị hành chính, gồm thành phố Hòa Bình và 9 huyện: Cao Phong, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy.

Hiển thị 65 - 72 of 9.183 kết quả.