ListNewByCategory

Triển khai Đề án nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh răng hàm mặt và phòng chống bệnh răng miệng tại cộng đồng giai đoạn 2024 – 2030 trên địa bàn tỉnh

(08/04/2024)
Ngày 04/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 74-KH/UBND Triển khai Đề án nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh răng hàm mặt và phòng chống bệnh răng miệng tại cộng đồng giai đoạn 2024 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Thông báo chuyển nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu của đối tượng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

(01/04/2024)
Thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU ngày 13/3/2024 của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Để đảm bảo cho công tác khám, chữa bệnh cho các đối tượng được hưởng chế độ chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ theo Quy định số 44-QĐ/TU của Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 30/9/2019 được liên tục, Bảo hiểm xã hội (BHXH), ngày 27/3, BHXH tỉnh đã ban hành Thông báo số 471/TB-BHXH thông báo chuyển nơi đăng ký Khám chữa, bệnh ban đầu của đối tượng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Hiển thị 33 - 36 of 4.103 kết quả.