ListNewByCategory

Vốn chính sách góp phần giảm nghèo bền vững

(03/06/2024)
Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn tỉnh, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện. Nguồn vốn được giải ngân sâu, rộng khắp các địa bàn đã tạo điều kiện cho người nghèo, các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn dễ dàng hơn, góp phần phát triển kinh tế ngay tại địa phương, giảm nghèo bền vững.

Thành phố Hòa Bình: Tăng cường công tác thu, chi ngân sách Nhà nước trong những tháng cuối năm

(31/05/2024)
Theo báo cáo của UBND thành phố, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 255,5 tỷ đồng, đạt 42,7% dự toán tỉnh và bằng 35,5% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND; giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó: Thu thuế, phí ước thực hiện 245,5 tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán tỉnh và bằng 58,8% dự toán HĐND thành phố giao; thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 10 tỷ đồng, bằng 5% dự toán tỉnh và bằng 3,3% dự toán HĐND thành phố.

Tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm đạt khá so với cùng kỳ năm 2023

(29/05/2024)
Theo báo cáo của Sở Tài chính, tính đến hết ngày 26/5/2024, thu NSNN thực hiện đạt 2.810,3 tỷ đồng, bằng 70% dự toán Thủ tướng Chính phủ (TTCP) giao, bằng 49% chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và tăng 91% so với thực hiện cùng kỳ.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

(29/05/2024)
Trong những năm qua, nhờ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được nâng lên. Từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội cũng như tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH); thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, hạn chế việc cho vay nặng lãi, tín dụng đen, cải thiện đời sống, góp phần ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế.

Đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

(28/05/2024)
Ngay sau khi Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/5/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2020 được ban hành, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện. Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, Ban Cán sự Đảng UBND đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện, lồng ghép các nhiệm vụ được giao vào các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, trong đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với công tác phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/TU.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 5/2024 ước tăng 48,91% so với tháng trước

(27/05/2024)
Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 5/2024 trên địa bàn tỉnh ước tăng 48,91% so với tháng 4/2024. Cụ thể: Ngành khai khoáng ước tăng 16,12%; Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 11,86%; Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước tăng 97,64%; Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước tăng 11,51%.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Hòa Bình tháng 5 năm 2024

(27/05/2024)
Theo báo cáo của UBND thành phố Hòa Bình, trong tháng 5 năm 2024, thị trường các mặt hàng thiết yếu không có biến động bất thường. Tình hình cung cầu các mặt hàng cơ bản được bảo đảm, giá có sự tăng, giảm đan xen đối với từng nhóm hàng. Các mặt hàng được doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh các thể đưa ra thị trường để phục vụ nhu cầu mua sắm của Nhân dân rất phong phú, đa dạng. Các loại hình dịch vụ cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2024

(27/05/2024)
Theo báo cáo của Cục Thống kê, tháng 5 thời tiết thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, thường xuyên xảy ra các trận mưa rào vào chiều tối và đêm, tạo điều kiện cho cây trồng phát triển mạnh; lượng nước tưới ở các hồ chứa đều cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Các hộ nông dân chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, do đó sâu bệnh hại ở mức độ nhẹ - trung bình, không xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng.

Nhiều Ngân hàng tăng lãi suất trong tháng 5/2024

(27/05/2024)
Tháng 5/2024, các tổ chức tín dụng đã tích cực triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước liên quan đến tiền tệ, tín dụng và lãi suất. Đồng thời đẩy mạnh công tác huy động vốn, tập trung các giải pháp mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng, cho vay các chương trình ưu tiên.

Hiển thị 11 - 20 of 795 kết quả.