ListNewByCategory

Hòa Bình: Tập trung phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa tập trung, gắn kết với chế biến phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu

(26/10/2023)
Hòa Bình có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 74% dân số nhưng lại là địa phương có nhiều nông sản chủ lực như: Cam, quýt, bưởi, lợn bản địa, gà, cá sông Đà… Hiện toàn tỉnh có 100 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, gồm 22 sản phẩm đạt 4 sao, 78 sản phẩm đạt 3 sao. Trong số đó phần lớn là sản phẩm OCOP của bà con đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tháng 10, toàn tỉnh thành lập mới 41 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 926,7 tỷ đồng

(26/10/2023)
Ngay từ đầu năm 2023, các hoạt động phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, xúc tiến đầu tư của tỉnh được đẩy mạnh; tăng cường công tác phối hợp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thu ngân sách Nhà nước hết tháng 10/2023 ước đạt 2.958.165 triệu đồng

(25/10/2023)
Ước thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 10/2023, đạt 337.300 triệu đồng, đạt 4,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách Nhà nước đến hết tháng 10 ước đạt 2.958.165 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 69,2%. Trong đó, thu nội địa ước đạt 2.758.197 triệu đồng; thu xuất nhập khẩu ước đạt 199.968 triệu đồng.

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 10/2023

(25/10/2023)
Tháng 10, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sáng tạo, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển.

Kết quả sau 03 năm triển khai Đề án số 02-ĐA/TU về “Hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội cơ bản đồng bộ hiện đại, trọng tâm là ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí dậu giai đoạn 2021-2025”

(24/10/2023)
Trong 03 năm qua, Đề án số 02-ĐA/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có những chỉ đạo kịp thời để tạo ra những chuyển biến trong phát triển kết cấu hạ tầng thông qua những hành động cụ thể. Nhiều công trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng từng bước được triển khai thực hiện theo hướng tập trung, đẩy nhanh tiến độ để sớm đi vào khai thác, vận hành, phát huy hiệu quả sử dụng. Năng lực kết cấu hạ tầng được nâng lên đáng kể, từng bước đảm bảo kết nối đồng bộ, hiện đại, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ hạ tầng, dịch vụ xã hội, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đến năm 2023, việc đầu tư kết cấu hạ tầng cơ bản đáp ứng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra hằng năm và các chỉ tiêu tại Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 28/02/2022 của Ban chỉ đạo đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh

(23/10/2023)
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp, sự quan tâm phối hợp thực hiện của các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, 3 năm qua, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Ban Dân tộc đã tích cực, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai kịp thời tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành; các văn bản là cơ sở quan trọng để tiến hành tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Rà soát nhu cầu đầu tư vốn NSNN năm 2024

(23/10/2023)
Ngày 20/10/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 3374/SKHĐT-THQH gửi các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp; Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông; Các chủ đầu tư về việc rà soát nhu cầu đầu tư vốn NSNN năm 2024.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10/2023 tăng 0,73% so với tháng trước

(20/10/2023)
Trong tháng 10/2023, tỉnh Hòa Bình tăng cường công tác khảo sát nắm bắt tình hình diễn biến thị trường, các đơn vị kinh doanh thương mại chủ động xây dựng phương án kinh doanh, tập trung nguồn hàng phục vụ nhu cầu người dân. Công tác quản lý thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, chống đầu cơ tăng giá, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và lợi ích người tiêu dùng thường xuyên được tăng cường. Qua đó, góp phần đẩy mạnh hoạt động thương mại – dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10/2023 ước đạt 5.515 tỷ đồng, tăng 0,73% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng đạt 47.370 tỷ đồng, thực hiện 76,41% kế hoạch năm.

Họp báo Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất; Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du, miền núi phía Bắc năm 2023

(20/10/2023)
Chiều ngày 19/10, UBND tỉnh tổ chức họp báo Lễ hội cá tôm sông Đà lần thứ nhất; Hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng trung du miền núi phía Bắc năm 2023. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ban, ngành chức năng; cùng lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Hiển thị 151 - 160 of 795 kết quả.