ListNewByCategory

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

(29/11/2023)
Năm 2023, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực và ngày càng đi vào chiều sâu. Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ chủ yếu, các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phạm vi quản lý được giao, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã lồng ghép thực hiện các nội dung của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá. Nhờ đó, sản phẩm, hàng hoá của tỉnh Hoà Bình ngày một được cải thiện về chất lượng và được nhiều thị trường khó tính tiếp nhận, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn đầu tư nhiều hơn nữa vào các hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá để Chương trình được tổ chức thực hiện ngày một hiệu quả hơn, năm sau đạt nhiều kết quả hơn năm trước.

Ngành Ngân hàng nỗ lực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp

(28/11/2023)
Năm 2023, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách trọng tâm của Đảng, Nhà nước và của ngành. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với các giải pháp điều hành hoạt động ngân hàng. Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách giảm lãi suất cho vay, nâng cao khả năng, hiệu quả tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp.

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh

(27/11/2023)
Năm 2023, được sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Triển khai thực hiện quyết liệt; tập trung xây dựng, trình cấp có thẩm quyền hoặc theo thẩm quyền ban hành văn bản quản lý điều hành làm cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đảm bảo quy định.

Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp của tỉnh ước đạt 22.000 tỷ đồng

(27/11/2023)
Năm 2023, các hoạt động phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh được tiếp tục được quan tâm; tăng cường công tác phối hợp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tập trung giải quyết những hạn chế để nâng cao chỉ số cạnh tranh của tỉnh, kết hợp với tăng cường các biện pháp xúc tiến đầu tư. Tổ chức thực hiện hiệu quả bộ chỉ số DDCI để đánh giá năng lực chính quyền cấp huyện và các sở, ngành của tỉnh. Quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với các nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh.

Hiệu quả từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh

(24/11/2023)
Thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở; nhất là đã tạo được sức lan tỏa, sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh là 22,32% trong đó số hộ nghèo 27.091 hộ, chiếm tỷ lệ 12,29%, giảm 3,2%; số hộ cận nghèo 22.114 hộ, chiếm tỷ lệ 10,03% số hộ toàn tỉnh, giảm 0,62%.

Triển khai thực hiện Thông tư quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia

(24/11/2023)
Ngày 24/11, Sở Công Thương ban hành Công văn số 2858/SCT-QLTM gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình; Các doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.

Tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ 4 đột phá chiến lược của tỉnh

(22/11/2023)
Ngay từ đầu năm 2023, tỉnh đã tập trung thực hiện 4 khâu đột phá chiến lược gồm: Quy hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

(22/11/2023)
Thời gian qua, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đã thực hiện việc triển khai kế hoạch sử dụng đất dựa trên kế hoạch huy động tài chính cho công tác thu hồi đất, tái định cư, thu hút các dự án đầu tư, chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng đất, không để đất hoang hóa. Từ đó, đảm bảo hiệu quả cả về kinh tế - xã hội và môi trường, phát triển bền vững.

Hiển thị 131 - 140 of 806 kết quả.