ListNewByCategory

Kết quả 03 năm triển khai Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2023

(21/11/2023)
Nhận thực rõ tầm quan trọng và lợi ích của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 03 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các Sở, ban ngành của tỉnh tích cực, chủ động tuyên tuyền, quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 2289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn về mục đích, vai trò của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thực hiện đa dạng hoá các loại hình, cấp độ đào tạo, tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Đề án Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021-2025”.

Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023 – 2027

(13/11/2023)
Chiều 10/11, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023 – 2027. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Tiến Lực, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh; Các phật tử tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hoà Bình.

Hội nghị trực tuyến về hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(31/10/2023)
Ngày 31/10, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của dự án đầu tư theo yêu cầu của quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác môi trường

(24/10/2023)
Ngày 23/10, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 9212/VPUBND-KTN về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của dự án đầu tư theo yêu cầu của quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác môi trường.

Hiển thị 61 - 70 of 1.468 kết quả.