ListNewByCategory

Tình hình thực hiện công tác phòng, chống thiên tai 4 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh

(11/05/2022)
Thời gian qua, thiên tai diễn biến nguy hiểm, phức tạp, khó lường, gây nhiều thiệt hại cho tỉnh. Từ tháng 1 năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 06 đợt không khí lạnh, 02 đợt rét đậm, rét hại kèm mưa giông, nhiệt độ dao động từ 7,9 - 37,5 độ C. Các đợt không khí lạnh xảy ra kèm theo mưa, tổng lượng mưa 75 - 295 mm; đặc biệt trong cuối tháng 2 xảy ra đợt mưa lớn cục bộ, giống lốc đầu mùa đã xảy ra trên địa bàn tỉnh gây mưa lớn cục bộ có nơi lên đến 81,4 mm. Xảy ra 01 đợt nắng nóng cục bộ trong tháng 3, nhiệt độ cao nhất tại Mai Châu 37,5 độ C. Theo đánh giá so với năm 2021, giông lốc, mưa đá, sét năm 2022 đến thời điểm cuối tháng 4 xảy ra nhiều hơn năm ngoái.

Đảm bảo an toàn hồ đập trước mùa mưa lũ

(10/05/2022)
Trên toàn tỉnh hiện có 544 hồ chứa thủy lợi các loại, trong đó có 474 hồ chứa thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, 70 hồ chứa không thuộc phân loại hồ tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP. Trong 474 đập, hồ chứa nước cần thực hiện các quy định về an toàn đập có 49 hồ lớn, 151 hồ đập loại vừa, 274 hồ đập loại nhỏ.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022

(09/05/2022)
Ngày 04/5/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 1114/SNN-NS về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022. Theo đó, chủ đề Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022 có chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn”.

Đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần tạo nền móng cho sự phát triển khoa học và công nghệ

(21/04/2022)
Trong quá trình triển khai thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo góp phần tạo nền móng cho sự phát triển khoa học và công nghệ.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong bảo vệ môi trường

(21/04/2022)
Những năm gần đây, tỉnh ta đã đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế, thu ngân sách năm 2021 đạt 5.070 tỷ đồng, bằng 116% so với dự toán của Thủ tướng Chính phủ giao; đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện. Tuy nhiên, do yêu cầu phát triển kinh tế, các tác động tiêu cực tới môi trường ngày càng trở nên rõ nét như: Sự suy giảm chất lượng nước do nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Kiểm tra việc phân cấp quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

(20/04/2022)
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên cơ sở thực hiện phân cấp hợp lý, rõ ràng về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh với Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đảm bảo sự quản lý thống nhất của Uỷ ban nhân dân tỉnh, phát huy tính chủ động, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của cấp huyện, cấp xã, ngày 14/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch số 139/KH-STNMT Kiểm tra việc phân cấp quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ năm 2022.

Thành phố Hòa Bình: Tập trung phát triển Khoa học và Công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

(20/04/2022)
Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, các hoạt động Khoa học – Công nghệ của thành phố Hòa Bình đã có bước chuyển biến tích cực đáng kể. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực, ngành, nhất là trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục, Y tế. Qua đó đã phát huy tối đa những lợi thế, khắc phục những bất lợi, góp phần đóng góp thiết thực cho việc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Hiển thị 331 - 340 of 1.473 kết quả.