ListNewByCategory

Thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len (UKVFTA)

(26/08/2021)
Nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai những nhiệm vụ cơ bản đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) được phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai Hiệp định UKVFTA, tạo cơ sở để các cấp, ngành, địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai Hiệp định UKVFTA phù hợp với tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Hiển thị 1 - 4 of 5 kết quả.