ListNewByCategory

Xây dựng đường Hoà Lạc, đoạn trên địa phận tỉnh Hoà Bình theo hình thức hợp đồng BT

(15/12/2009)

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý với chủ trương đầu tư xây dựng đường Hoà Lạc - thành phố Hoà Bình, đoạn trên địa phận tỉnh Hoà Bình theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao (hợp đồng BT) trên cơ sở UBND tỉnh Hoà Bình xác định được nguồn vốn để thanh toán cho Nhà đầu tư từ việc khai thác quỹ đất hai bên đường.

Ngành giao thông - vận tải: Phục vụ đắc lực cho giao lưu, phát triển kinh tế địa phương

(14/12/2009)

Nhờ sự thuận tiện của hệ thống giao thông thuỷ, bộ mà tỉnh Hoà Bình có điều kiện đẩy mạnh giao lưu, phát triển kinh tế với các tỉnh miền núi Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ. Đây là lợi thế để Hoà Bình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và bảo vệ an ninh - quốc phòng.