ListNewByCategory

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 ngành Giáo dục và Đào tạo

(29/09/2022)
Để sự kiện Ngày Chuyển đổi số Quốc gia có sức lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên toàn ngành nhận thức rõ các lợi ích của chuyển đổi số góp phần đạt được mục đích triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của quốc gia; cùng tham gia và góp phần bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số”. Ngày 26/9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 2716 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 ngành Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện công khai trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

(29/09/2022)
Nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác công khai trong các cơ sở giáo dục, nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong quản lý nguồn lực và bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo; để người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát và đánh giá các cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật, ngày 27/9/2022, Sở GD&ĐT đã ban hành Công văn số 2736 về việc thực hiện công khai trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2022 - 2023

(29/09/2022)
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới và phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS, MN). Ưu tiên nguồn lực để đầu tư và phát triển giáo dục dân tộc (GDDT); nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, thực hiện tốt chính sách đối với người dạy, người học, cơ sở giáo dục vùng DTTS, MN; tập trung triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với vùng đồng bào DTTS, MN; tăng cường các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng DTTS, MN; nâng cao chất lượng dạy, học tiếng nói, chữ viết của DTTS và giáo dục văn hóa dân tộc cho học sinh vùng DTTS, MN. Ngày 19/9/2022, Sở GD&ĐT đã có Công văn số 2532 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2022 – 2023.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong nhà trường

(28/09/2022)
Ngày 20/9/2022, Sở Y tế đã ghi nhận ổ dịch rota virut (các dấu hiệu bệnh tiêu chảy, nôn, sốt) với 09 trường hợp mắc, 01 tử vong (do gia đình đưa đến cơ sở y tế điều trị không kịp thời) và 49 trường hợp bệnh Hội chứng cúm (sốt, ho, sổ mũi đau họng) tại trường mầm non Hoa Sen, xã Hợp Thành, thành phố Hòa Bình. Đến nay hầu hết các trường hợp bệnh trên đã thuyên giảm, ổn định.

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

(27/09/2022)
Đội ngũ nhà giáo là một bộ phận của đội ngũ trí thức, vì vậy xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, then chốt trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục. Đội ngũ nhà giáo của tỉnh đã có sự phát triển và đạt được những kết quả nhất định, trình độ đào tạo đạt chuẩn, trên chuẩn ngày càng được nâng lên. Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo hiện có 17.293 cán bộ quản lý, giáo viên, trong đó 04 người có trình độ đào tạo Tiến sĩ, 419 Thạc sĩ, 13.550 Đại học, còn lại là cao đẳng và trung cấp (hiện nay đang đi đào tạo nâng trình độ chuẩn theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở). 49 cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, 1.245 cán bộ quản lý, giáo viên trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(27/09/2022)
1. Cử tri kiến nghị: “Cử tri phản ánh, việc thực hiện bố trí 01 biên chế giáo viên ở các Trường Tiểu học, THCS hoặc Trường Trung học phổ thông có nhiều cấp học làm nhiệm vụ trực tại các Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn hiện nay còn bất cập, làm ảnh hưởng đến tỷ lệ định mức giáo viên/lớp giao cho các trường. Mặt khác, hiệu quả giảng dạy thực tế tại các Trung tâm học tập cộng đồng cũng không cao. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đề xuất tuyển dụng giao chỉ tiêu riêng hoặc biệt phái hoàn toàn đối với giáo viên làm nhiệm vụ tại các Trung tâm học tập cộng đồng để đảm bảo tỷ lệ định mức giáo viên cho các trường và phát huy hiệu quả giảng dạy tại các Trung tâm học tập cộng đồng”.

Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp THCS và THPT năm học 2022-2023

(26/09/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 1245/KH-BGDĐT ngày 22/9/2022 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) năm học 2022-2023, ngày 23/9/2022, Sở GD&ĐT đã có Công văn số 2667 về việc hướng dẫn triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp THCS và THPT năm học 2022-2023.

Triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(26/09/2022)
Ngày 23/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về triển khai Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 (09/11)

(22/09/2022)
Theo Công văn số 2274-CV-XDĐ của Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 (09/11), các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 sẽ tổ chức thường xuyên, liên tục, đặc biệt tập trung từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 30/11/2022; cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 18/11/2022.

Hiển thị 261 - 270 of 1.755 kết quả.