DetailController

Giáo dục

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

09/10/2022 00:00
Ngày 07/10, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình về công tác giáo dục đào tạo và các hoạt động của nhà trường. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trình độ cao đẳng (từ năm học 2022-2023 chỉ thực hiện đào tạo giáo viên mầm non); nghiên cứu khoa học giáo dục nhằm phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên các cấp học; thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo tại các cơ sở giáo dục thực hành trực thuộc; tham mưu cho Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ Đề án dạy và học tiếng dân tộc Mường trên địa bàn tỉnh…

          Năm học 2020-2021, trường có 34 lớp với 1.578 học sinh, sinh viên; năm học 2021-2022 có 32 lớp với 1.138 học sinh, sinh viên. Các cơ sở giáo dục thực hành gồm có: Cơ sở giáo dục mầm non thực hành Hoa Sen; Trường Phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành; Trung tâm nghiên cứu Tâm lý – Giáo dục và Giáo dục đặc biệt. Những năm qua, nhà trường đã làm tốt công tác tuyển sinh; thực hiện đúng, đủ chương trình, kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Đối  với các ngành thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, duy trì các mã ngành đào tạo hiện có, đồng thời mở thêm 03 mã ngành đào tạo Trung cấp. Phổ biến, học tập và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ giáo dục chính trị, giáo dục học sinh, sinh viên; triển khai thực hiện các đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên; quản lý, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên học tập; quan tâm thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế; liên kết đào tạo bồi dưỡng…

          Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những khó khăn, vướng mắc. Từ năm 2020, chức năng nhiệm vụ trong công tác đào tạo chính quy của nhà trường bị thu hẹp, chỉ còn được tuyển sinh 01 ngành đào tạo Cao đẳng GDMN; số lượng sinh viên giảm; đa số sinh viên là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bên cạnh đó, nhà trường cũng gặp khó khăn trong việc huy động và sử dụng các nguồn lực về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính…Việc áp dụng các văn bản pháp lý liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động của nhà trường còn thiếu căn cứ, có lúc nảy sinh những bất cập; chưa thực hiện được các chỉ tiêu tuyển sinh được giao; khó khăn trong việc mở rộng quy mô và phát triển các cơ sở giáo dục thực hành…

          Đai diện lãnh đạo nhà trường đã kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ngành của tỉnh một số nội dung như: Đồng ý chủ trương cho phép trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng sư phạm ngành giáo dục Mầm non năm 2022 và các năm tiếp theo; quan tâm cấp kinh phí tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng, phát triển các cơ sở giáo dục thực hành và các nhiệm vụ khác; quan tâm, tạo điều kiện, chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển cơ sở giáo dục mầm non thực hành Hoa Sen thành trường Mần non chất lượng cao Hoa Sen; đề án phát triển trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành thành trường Phổ thông liên cấp chất lượng cao Nguyễn Tất Thành…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận nỗ lực của nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo những năm qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới nhà trường quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Sắp xếp, kiện toàn lại  tổ chức bộ máy sau sáp nhập; rà soát quy chế chế độ làm việc của giảng viên. Nâng cao chất lượng cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Rà soát, phát triển chương trình giáo dục đào tạo, thực hiện đánh giá giữa chu kỳ chất lượng cơ sở  giáo dục theo quy định. Tăng cường và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, cơ sở vật chất, các trang thiết bị theo hướng hiện đạo, đồng bộ đáp ứng nhu cầu đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy…Tiếp tục tham mưu cho Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai xây dựng tài liệu, giáo trình, sách giáo khoa theo yêu cầu nhiệm vụ Đề án dạy và hoc tiếng dân tộc Mường cho các cấp học. Nâng chuẩn giáo dục cho giáo viên mầm non; phối hợp, liên kết với các cơ sở giáo dục đại học trong đào tạo cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non. Đảm bảo tốt các yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định…Đối với các đề xuất, kiến nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND giao cho các sở, ngành chức năng rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh để giải quyết theo quy định./.