ListNewByCategory

Phát triển công dân số và hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư

(22/06/2023)
Từ đầu năm 2023 đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh đẩy mạnh công tác cấp CCCD gắn chíp cho công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh và cài đặt, kích hoạt định danh điện tử cho công dân theo chủ trương của Bộ Công an. Đối với công tác cấp CCCD gắn chip, với quyết tâm chính trị cao nhất Công an tỉnh đã đạt được mục tiêu “về đích sớm”, tính đến ngày 20/5/2023, tỉnh Hoà Bình đã hoàn thành cấp 725.257/725.257 CCCD cho công dân đủ điều kiện, đạt tỷ lệ 100%. Hiện toàn tỉnh nhận 668.452 thẻ CCCD, trả 668.381 thẻ cho công dân.

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số

(21/06/2023)
Thời gian qua, hoạt động xây dựng chính quyền điện tử được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao, hiệu quả, hiệu lực. Công tác lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Nhà nước không ngừng được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch với cơ quan Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với đoàn viên, thanh niên về chuyển đổi số

(13/06/2023)
Ngày 13/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Hòa Bình năm 2023 với chủ đề “Thanh niên tỉnh Hòa Bình với chương trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế – xã hội”. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự, có lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh. Hội nghị đối thoại được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối với 10 điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh.

Giao chỉ tiêu thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2023 cho các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

(08/06/2023)
Ngày 7/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 1212/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2023 cho các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã NTM thông minh, xã thương mại điện tử

(08/06/2023)
Thực hiện Công văn số 3445/BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 05/6, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 4469/QPUBND-KTN về việc hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã NTM thông minh, xã thương mại điện tử.

Hội nghị tập huấn triển khai giới thiệu Ứng dụng học tập về chuyển đổi số và ký kết biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số, các dịch vụ viễn thông, bưu chính, kỹ thuật, xây dựng hạ tầng giai đoạn 2023-2028 giữa Tỉnh đoàn và Viettel Hòa Bình

(07/06/2023)
Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò, thế mạnh của đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện chuyển đổi số, ngày 07/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Chi nhánh Viettel Hòa Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai giới thiệu Ứng dụng học tập về chuyển đổi số và ký kết biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số, các dịch vụ viễn thông, bưu chính, kỹ thuật, xây dựng hạ tầng giai đoạn 2023-2028 giữa Tỉnh đoàn và Viettel Hòa Bình. Tham dự có lãnh đạo Tỉnh đoàn, Viettel Hòa Bình; Thường trực, cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện, thành phố.

Hiển thị 71 - 80 of 1.030 kết quả.