ListNewByCategory

Trung tâm chăm sóc khách hàng - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) mở dịch vụ gọi miễn phí tới Tổng đài CSKH trên Internet

(06/10/2023)
Thực hiện chủ trương của trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc mở dịch vụ gọi miễn phí tới Tổng đài chăm sóc khách hàng (CSKH) không mất phí thông qua hai ứng dụng App CSKH và Website CSKH trên môi trường mạng Internet, mạng 3G/4G. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và cung cấp cho khách hàng công cụ để liên hệ với trung tâm CSKH. Công ty Điện lực Hòa Bình đã làm hướng dẫn sử dụng và đưa lên Website https://pchoabinh.npc.com.vn/ và trang Website https://dichvucong.hoabinh.gov.vn/hoabinh-portal/

Lạc Thủy đặt mục tiêu đến năm 2025: 100% cơ quan, tổ chức nhà nước, 70% doanh nghiệp sử dụng nền tảng số phục vụ chuyển đổi số

(22/09/2023)
Huyện Lạc Thủy xác định phát triển hạ tầng số nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số tỉnh Hoà Bình, đồng thời cụ thể hoá và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, các kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Triển khai Cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng” giai đoạn 2023 – 2030

(22/09/2023)
Nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh thiếu niên của tỉnh về ý thức, trách nhiệm đối với việc ứng xử với những thông tin trên mạng xã hội, ngày 19/9/2023, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 93-KH/TĐTN-XDĐ Triển khai Cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng” giai đoạn 2023 – 2030.

Hội nghị Chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ thông tin trong Giáo dục và Đào tạo

(21/09/2023)
Ngày 21/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ thông tin trong Giáo dục và Đào tạo. Dự hội nghị, có TS Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Bộ GD&ĐT; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Kết quả 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52- NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(21/09/2023)
Trong 3 năm qua, thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU, ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52- NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính phủ số trong các cơ quan đảng, nhà nước đã có tiến triển và đạt được một số kết quả khả quan so với kế hoạch đề ra; quan tâm đầu tư và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hiện đại hóa nền hành chính, tạo điều kiện quan trọng để Hòa Bình có chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT index), đạt mức trung bình của cả nước. Hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ được đẩy mạnh.

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số góp phần phát triển kinh tế - xã hội

(20/09/2023)
Để cải thiện công tác cải cách hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã và đang thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số. Đây cũng là chủ trương được Đảng, Nhà nước chú trọng, mang tính chiến lược lâu dài.

Hiển thị 31 - 40 of 1.030 kết quả.