ListNewByCategory

Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(16/01/2024)
Ngày 15/01/2024, VPUBND tỉnh ban hành Công văn số 465/VPUBND-NVK về việc thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát triển các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông

(08/01/2024)
Theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện nay, mạng lưới bưu chính, chuyển phát hoạt động ổn định, cùng với các dịch vụ truyền thống, doanh nghiệp đã cung cấp thêm các dịch vụ mới với chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ Bưu chính của các cơ quan, doanh nghiệp, người dân và công tác quốc phòng, an ninh.

Phối hợp triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Thuê dịch vụ hoạt động giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) tỉnh Hòa Bình

(29/12/2023)
Ngày 29/12/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 2611/STTTT-CNTT gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về Phối hợp triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Thuê dịch vụ hoạt động giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) tỉnh Hòa Bình.

Công bố Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2023

(27/12/2023)
Ngày 26/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3016/QĐ-UBND về công bố Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2023.

Hiệu quả thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh

(12/12/2023)
Sau 3 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh; đến nay, nhận thức của cấp ủy, chính quyền về triển khai Chiến lược từng bước được nâng lên. Tỉnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng, phát triển trí tuệ nhân tạo vào tất cả các ngành, lĩnh vực của tỉnh.

Kết quả sau 2 năm triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh

(12/12/2023)
Sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tập trung chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương liên quan đến Đề án 06/CP. Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP của tỉnh thành lập đã điều hành, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Đề án. Cơ quan chức năng tích cực phối hợp chặt chẽ và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Qua đó đã thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP trên địa bạn tỉnh, góp phần cải cách triệt để các thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất yêu cầu chính đáng của tổ chức và công dân, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023

(05/12/2023)
Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, là yêu cầu khách quan chung của sự phát triển. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua tỉnh Hòa Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chuyển đổi số với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Hiển thị 11 - 20 of 1.031 kết quả.