ListNewByCategory

Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

(08/05/2024)
Sau 10 năm thực hiện Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 05/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, nhận thức của cấp ủy các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội, đội ngứ công chức, viên chức về vai trò, tầm quan trọng của Công nghệ thông tin được nâng lên rõ rệt.

Triển khai Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

(03/05/2024)
Ngày 02/5, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 3622/VPUBND-VNK về việc triển khai Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế

(29/03/2024)
Ngày 28/3, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế. Tham dự có các đồng chí: Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế -Bộ Thông tin và Truyền thông; Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và 70 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành, địa phương; các cơ quan báo chí của tỉnh, đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hiển thị 5 - 8 of 1.034 kết quả.