ListNewByCategory

Lạc Thủy phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

(15/08/2023)
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Lạc Thủy đã kịp thời ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho các đối tượng thụ hưởng, từ hỗ trợ sản xuất, dạy nghề tạo việc làm, chính sách về giáo dục, đào tạo, y tế, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ nhà ở.

Xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình mới

(14/08/2023)
Trong giai đoạn 2018-2023, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, hội viên nhận thức đầy đủ về tổ chức Hội và phong trào nông dân; đặc biệt là việc cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh và các Chỉ thị, kết luận, nghị quyết của các cấp, các ngành. Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh đã tích cực, chủ động đề xuất tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành các văn bản Đề án, kết luận, chỉ thị để tăng cường công tác lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với tổ chức Hội Nông dân.

Phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới

(11/08/2023)
Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên, vừa là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và vừa mang tính lâu dài với các cấp, các ngành. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình đã chú trọng phát huy vai trò của tổ chức Hội, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh nỗ lực đưa việc làm về với người lao động

(11/08/2023)
Ngày 10/8, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với UBND xã Toàn Sơn (huyện Đà Bắc) đã tổ chức Chương trình “Tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho học sinh, sinh viên và người lao động” nằm trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Phấn đấu giai đoạn năm 2024 – 2025 có trên 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

(11/08/2023)
Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh xây dựng nông thôn mới tỉnh Hoà Bình từ năm 2021 đến nay đã đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của số lượng lớn dân cư nông thôn được nâng cao.

Tân Lạc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

(10/08/2023)
Hiện nay, trên địa bàn huyện Tân Lạc đang triển khai một số dự án như: Đường Ngòi Hoa – Quốc lộ 6 (Xã Suối Hoa, xã Phong Phú); Khu nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái hồ Hòa Bình (Xã Suối Hoa); Quy hoạch khu du lịch các xã vùng cao huyện Tân Lạc (Xã Vân Sơn, xã Quyết Chiến, xã Ngổ Luông); Khu du lịch sinh thái Hồ Gươm- Sông Đà (Xã Suối Hoa); Khu du lịch sinh thái V’Star - Ngòi Hoa (Xã Suối Hoa); Cụm công nghiệp Phong Phú (Xã Phong Phú); Nhà máy dệt kim Supertex-Tân Lạc tại xã Thanh Hối....trong đó, huyện đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng, có tác động lan tỏa thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân để chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

(10/08/2023)
Cùng với sự đồng thuận cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy tốt vai trò chủ thể của Nhân dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả. Đến nay, diện mạo nông thôn của mảnh đất ở cửa ngõ Tây Bắc ngày càng thay da, đổi thịt, đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

Hiển thị 351 - 360 of 10.909 kết quả.