ListNewByCategory

Năm 2023: Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết trên 2.700 vụ việc đạt tỷ lệ 92,09%

(28/11/2023)
Năm 2023 số lượng các loại vụ việc mà Tòa án hai cấp phải thụ lý, giải quyết giảm so với cùng kỳ năm 2022 song tính chất, mức độ hành vi phạm tội ngày càng phức tạp, tội phạm hoạt động manh động, các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính phức tạp, gay gắt. Trong năm, Tòa án hai cấp đã giải quyết 2.701 vụ việc trong tổng số 2.933 vụ việc đã thụ lý đạt tỷ lệ 92,09%. Số vụ việc còn lại hầu hết mới thụ lý, đang trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Nhiều giải pháp quyết liệt đã được đề ra nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các loại vụ việc như: Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, công khai bản án, quyết định của Tòa án hai cấp trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân; tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; tăng cường trao đội nghiệp vụ giữa Tòa án nhân dân tỉnh với Tòa án nhân dân các huyện, thành phố…Nhờ đó, đã từng bước khắc phục được những hạn chế, thiếu sót trong công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, đảm bảo tỷ lệ hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra, góp phân giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế của địa phương.

Thành phố Hòa Bình phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II

(28/11/2023)
Thành phố Hòa Bình là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh, được thành lập theo Nghị định số 126/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ. Sau 14 năm được nâng lên đô thị loại III, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp hướng dẫn, giúp đỡ của các sở ngành cấp tỉnh, thành phố Hòa Bình huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị.

Kết quả thực hiện quy hoạch, các chỉ tiêu sử dụng đất giai đoạn 2021-2025

(28/11/2023)
Theo báo cáo của UBND tỉnh, thực hiện quy hoạch, các chỉ tiêu sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh từng bước đi vào nề nếp, tạo sự chủ động và giải quyết kịp thời nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn. Công tác tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được chú trọng; việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất... cơ bản theo đúng quy định.

Đảm bảo truyền tải cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho Thủ đô Hà Nội đón xuân Giáp Thìn 2024

(28/11/2023)
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1), Truyền tải điện Hòa Bình đã lập và triển khai thực hiện phương án đảm bảo truyền tải cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho Thủ đô Hà Nội đón xuân Giáp Thìn 2024. Theo đại diện Công ty Truyền tải Điện 1 cho biết, để đảm bảo điện trong dịp Tết Nguyên đán 2024, phục vụ tốt các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa các địa phương và vui chơi giải trí của Nhân dân, công ty đã lập phương án đảm bảo điện trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Làm tốt công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh

(24/11/2023)
Trong 2 năm qua, công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng biện pháp thực hiện để duy trì mỗi cặp vợ chồng sinh hai con trong nội dung Hương ước, quy ước của khu dân cư; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị, thôn, xóm đã thực hiện tương đối tốt việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền về nội dung của Chỉ thị.

Năm 2023: Kết quả hoạt động kiểm sát đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra

(23/11/2023)
Năm 2023, VKSND hai cấp tỉnh Hoà Bình đã quán triệt và thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao; Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Khắc phục khó khăn và đề ra nhiều giải pháp, biện pháp tạo bước chuyển biến trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Kết quả, chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng lên; kỷ luật, kỷ cương, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường; các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đều đạt, vượt so với yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội và của Ngành.

Một số kết quả tích cực trong công tác thanh tra năm 2023

(22/11/2023)
Năm 2023, toàn ngành Thanh tra đã bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023, triển khai kịp thời các cuộc thanh tra và đạt được một số kết quả tích cực. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý một số vi phạm pháp luật, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong công tác quản lý, điều hành. Việc xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo không thanh tra, kiểm tra quá một lần trong một năm đối với một doanh nghiệp, không gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra.

Năm 2023: Kết quả thi hành án vượt 3,88% so với chỉ tiêu đề ra

(22/11/2023)
Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn, xong toàn ngành Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, đoàn kết, sáng tạo và chủ động trong công tác kết quả thi hành án. Kết quả thi hành án về việc đạt tỉ lệ 86.48%/82,6% vượt 3,88%; về tiền đạt tỉ lệ 58,13%/45,6 %vượt 12,53% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao năm 2023.

Hiển thị 251 - 260 of 10.916 kết quả.