ListNewByCategory

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số cạnh tranh (PCI) tỉnh Hòa Bình

(04/05/2023)
Ngày 28/4/2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 3402/TB-VPUBND thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số cạnh tranh (PCI) tỉnh Hoà Bình.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào Hội nông dân góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới

(04/05/2023)
Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình luôn xác định xây dựng Nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, nông dân. Hội đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đồng thời, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình NTM, từ đó, tạo sự chuyển biến, đồng thuận trong tầng lớp hội viên, nông dân về thực hiện chương trình NTM trên địa bàn.

Kho bạc Nhà nước tỉnh: đảm bảo công tác thu - chi ngân sách trong 4 tháng đầu năm

(04/05/2023)
Theo báo cáo của KBNN tỉnh, trong năm 2022, thu NSNN trên địa bàn đạt 5.273,1 tỷ đồng, bằng 135,3% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Giải ngân vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2022 là 4.173,3 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch vốn. KBNN Hòa Bình đã triển khai thành công Chương trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN (ĐTKB-GD). Đến nay, các chương trình đã được liên thông từ dịch vụ công trực tuyến sang chương trình ĐTKB-GD, TABMIS, THBC-LAN tương đối ổn định, thuận tiện. Việc tổng hợp và lập Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh năm 2021 cũng đã được KBNN tỉnh hoàn thành đúng thời gian quy định.

Hòa Bình: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội năm 2023

(04/05/2023)
Trong 2 ngày, 24 và 25/4/2023 tại Trung tâm hoạt động TTN tỉnh Hoà Bình, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho 120 học viên là Thường trực Hội Đồng đội các huyện, thành phố, cán bộ phụ trách công tác Đội, giáo viên làm tổng phụ trách Đội, cán bộ Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh và cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và tuyên truyền điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt năm 2023

(04/05/2023)
Ngày 28/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên truyền điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt năm 2023.

Xã Yên Trị (huyện Yên Thủy) đón nhận Danh hiệu đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh

(04/05/2023)
Xã Yên Trị nằm ở phía Đông Nam huyện Yên Thuỷ, cách trung tâm huyện 5 km về phía Bắc, giáp ranh với xã Ngọc Lương, xã Đoàn Kết, xã Phú Lai, huyện Yên Thuỷ. Diện tích tự nhiên 1.742,91 ha, trong đó, đất nông nghiệp là 1284,05 ha chiếm 73,67%, đất phi nông nghiệp là 443,61 ha chiếm 25,45%, diện tích đất chưa sử dụng là 15,25 ha. Toàn xã có 1.956 hộ; dân số 6.091 khẩu, trong đó lao động trong độ tuổi là 3.202 lao động, tỷ lệ tăng dân số 0,49%.

Hiển thị 211 - 220 of 9.183 kết quả.