ListNewByCategory

Đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

(26/01/2024)
Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 19/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) và hội nhập quốc tế, nhận thức của các cấp công đoàn, các đơn vị, doanh nghiệp về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) có nhiều chuyển biến tích cực. Việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, thiết thực, đảm bảo ATVSLĐ, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động được chú trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm và chúc Tết cán bộ tiền khởi nghĩa và Anh hùng lực lượng vũ trang ở huyện Tân Lạc và Lạc Sơn

(23/01/2024)
Ngày 23/01, Đoàn công tác của đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết cán bộ tiền khởi nghĩa và anh hùng lực lượng vũ trang huyện Tân Lạc và Lạc Sơn. Tham gia đoàn có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, sở Nội vụ, Sở LĐTB&XH, Huyện ủy, UBND huyện Tân Lạc và Lạc Sơn.

Năm 2023 vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện 10.564 đơn vị máu trên địa bàn tỉnh

(11/01/2024)
Năm 2023, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trên địa bàn tỉnh thường xuyên được kiện toàn, chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể, kịp thời. Chủ động tuyên truyền vận động thông qua nhiều hình thức đến các tầng lớp Nhân dân. Nhận thức của cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân ngày càng được nâng cao, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển.

Hiển thị 65 - 68 of 4.103 kết quả.