ListNewByCategory

Triển khai Quyết định số 569/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(05/03/2024)
Ngày 04/3, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND triển khai Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng (PHCN) giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hiển thị 49 - 52 of 4.103 kết quả.