ListNewByCategory

Đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

(04/07/2023)
6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh và các sở, ngành đã nỗ lực quản lý, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn. Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo các cấp đã chủ động lập kế hoạch đảm bảo ATTP năm 2023 và tổ chức triển khai đảm bảo ATTP trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023.

Hiệu quả từ công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh

(03/07/2023)
Thời gian qua, công tác an toàn vệ sinh lao động luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, và sự phối hợp, triển khai thực hiện đồng bộ. Công tác quản lý Nhà nước về ATVSLĐ từng bước đi vào nề nếp, ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động, người lao động trong việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ được nâng cao. Các doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, thực hiện chế độ, chính sách pháp luật và chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Đảm bảo chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội vì quyền lợi người lao động

(03/07/2023)
Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, những năm qua, tỉnh luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách BHXH trên địa bàn, nhờ đó số người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHTN tăng hằng năm, chế độ, chính sách và quyền lợi về BHXH, BHTN của người lao động và nhân dân được thực hiện kịp thời, đầy đủ, từng bước khẳng định chính sách BHXH là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác bình đẳng giới

(26/06/2023)
Để Luật Bình đẳng giới phát huy được hiệu lực và hiệu quả trong đời sống nhân dân, thời gian qua các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức với các nội dung đa dạng.

Nâng cao chất lượng, năng lực khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030

(22/06/2023)
Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành chủ trương, cơ chế, chính sách, dành nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của Nhân dân nói chung và công tác khám bệnh, chữa bệnh nói riêng.

Triển khai các biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2023

(21/06/2023)
Để kịp thời ứng phó, phòng chống thiên tai, bảo vệ người và tài sản trong mùa mưa bão; tăng cường các giải pháp về phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trong kỳ nghỉ hè năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai một số nội dung sau.

Làm tốt công tác lao động việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

(20/06/2023)
Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động của người lao động trên địa bàn tỉnh được quan tâm. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động tới người lao động và người sử dụng lao động của các loại hình doanh nghiệp; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định về chính sách tiền lương, quản lý lao động tại các doanh nghiệp.

Kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 21 về công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh

(20/06/2023)
Qua 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày 24/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017-2022, một số chỉ số đạt kết quả theo tiến độ thời gian so với mục tiêu đề ra như: Giảm sinh, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên, tỷ lệ áp dụng các biện pháp thai, tỷ số giới tính khi sinh, giảm tảo hôn, hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư...

Hiển thị 161 - 170 of 4.097 kết quả.