ListNewByCategory

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(23/08/2023)
Ngày 21/8/2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 7144/VPUBND-KTTH về việc thực hiện Quyết định của số 966/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tăng cường triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hòa Bình

(18/08/2023)
Thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được chú trọng triển khai toàn diện, rộng khắp trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ từng bước đi vào nền nếp, các doanh nghiệp đã có nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ; các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội nói chung, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp nói riêng đã được các cơ quan đơn vị thực hiện kịp thời. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cơ bản thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm ATVSLĐ tại đơn vị.

Kiện toàn Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân; các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; dịch vụ Spa chăm sóc sắc đẹp, thẩm mỹ viện trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

(09/08/2023)
Ngày 9/8/2023, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành Quyết định số 26/QĐ-BCĐ389 về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân; các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; dịch vụ Spa chăm sóc sắc đẹp, thẩm mỹ viện trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh

(08/08/2023)
Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết tốt các mục tiêu về an sinh xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ

(07/08/2023)
Với phương châm lấy người tham gia, thụ hưởng chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp làm trung tâm phục vụ; ngành Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy tối đa nền tảng, nguồn lực về cán bộ, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ của Ngành để đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho doanh nghiệp, người dân.

Tăng cường truyền thông chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024

(28/07/2023)
Để kịp thời tổ chức thực hiện công tác truyền thông bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia BHYT năm học 2023-2024, ngày 27/7/2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã ban hành Công văn số 1199/BHXH-TT về việc truyền thông BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023-2024.

Hiển thị 145 - 152 of 4.103 kết quả.