ListNewByCategory

Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản ra thị trường nước ngoài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Hoà Bình

(26/01/2024)
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu của tỉnh giai đoạn 2021 - 2023 đã có sự đổi mới, kết hợp xúc tiến truyền thống và xúc tiến thương mại hiện đại thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử.

Kết quả 8 năm thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(26/01/2024)
Trong 8 năm qua, ngành Ngân hàng tỉnh Hòa Bình đã chủ động phối kết hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội triển khai, thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật về nhà ở liên quan đến tín dụng về nhà ở giai đoạn 2015-2023. Bám sát mục tiêu, định hướng phát triển về nhà ở của Chính phủ, địa phương để chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng (TCTD) triển khai thực hiện; chỉ đạo các ngân hàng thương mại (NHTM), ngân hàng chính sách xã hội kịp thời giải ngân nguồn vốn tín dụng đến đối tượng được thụ hưởng theo quy định; đảm bảo an toàn vốn của Nhà nước, giúp cho các đối tượng thụ hưởng giảm bớt áp lực về nhà ở, khó khăn về kinh tế, yên tâm công tác, ổn định cuộc sống và thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu về nhà ở trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát đối với các ngân hàng, TCTD trong việc thực hiện chính sách tín dụng về nhà ở trên địa bàn.

Các chỉ số kinh tế- xã trong tháng 01/2024 duy trì ổn định

(26/01/2024)
Theo Báo cáo của Cục Thống kê, các chỉ số kinh tế- xã hội trong tháng 01/2024 duy trì ổn định. Đời sống dân cư tiếp tục được cải thiện, sản xuất nông nghiệp có nhiều tín hiệu tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng, doanh thu bán lẻ cao hơn so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 01/2024 ước tăng 30,36% so với tháng 01/2023

(23/01/2024)
Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 01/2024 ước tăng 30,36% so với tháng 01/2023. Cụ thể: Ngành khai khoáng ước tăng 42,42%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 15,87%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước tăng 45,11%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước tăng 0,14%.

Kết quả 02 năm triển khai thực hiện, các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

(22/01/2024)
Sau 02 năm triển khai thực hiện, các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả và nhận được sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp.

Kết quả 3 năm thực hiện Đề án “Phát triển thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”

(22/01/2024)
Triển khai thực hiện Đề án "Phát triển thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030", trong 3 năm qua, tỉnh đã tập trung xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ đối với một số nông sản hàng hóa chủ lực của tỉnh Hòa Bình. Triển khai các chính sách hỗ trợ về đầu tư đổi mới công nghệ, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đối với các đối tượng có liên quan đến sản xuất, xuất khẩu nông sản. Kết nối các nhà cung cấp để ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển sản xuất, chế biến nông sản chủ lực.

Tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn

(19/01/2024)
Trong tháng 01/2024, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành Ngân hàng đến các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn.

Giai đoạn 2024-2025 phấn đấu hoàn thành thực hiện 10 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(17/01/2024)
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm mục đích làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Giai đoạn 2022-2023, tỉnh đã tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cũng như giải ngân nguồn vốn Chương trình. Tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương thực hiện 10 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022-2023 giao 635.706 triệu đồng, kết quả thực hiện giải ngân đến nay là 482.986 triệu đồng, đạt 75,98% so với kế hoạch giao. Tổng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương giao 601.434 triệu đồng, kết quả thực hiện giải ngân 250.036 triệu đồng, đạt 41,57% so với kế hoạch giao.

Hiển thị 81 - 90 of 806 kết quả.