ListNewByCategory

Thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ tại địa phương

(13/07/2022)
Những năm gần đây, hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường và khẳng định giá trị tài sản trí tuệ.

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

(12/07/2022)
Những năm qua, công tác bảo vệ môi trường đã được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, đồng bộ, gắn với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các đơn vị trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng, cơ quan, đơn vị và nhân dân được nâng cao. Từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và huy động sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân trong công tác kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Tích cực triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ

(12/07/2022)
Khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng khẳng định được vai trò là công cụ then chốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, giải quyết những vấn đề thách thức của xã hội. Những năm qua tỉnh Hòa Bình đã ban hành nhiều chính sức hỗ trợ triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả KH&CN trên địa bàn, đem lại hiệu quả thiết thực.

Kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

(07/07/2022)
Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ Quốc gia và Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch. Tính đến 16h00 ngày 4/7/2022 toàn tỉnh đã ghi nhận 205.140 người mắc Covid-19, đứng thứ 14/63 tỉnh thành trong cả nước. Trong đó, có 48.556 trường hợp chưa tiêm (chiếm 23,7%); 2.82 trường hợp mới tiêm 01 mũi (chiếm 1,4%); 153.741 trường hợp tiêm đủ 02 mũi trở lên (chiếm 74,9%). Đã có 105 người tử vong do Covid-19.

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

(05/07/2022)
Ngày 30/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1291/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình.

Chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và đấu giá đất ở dân cư, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình

(01/07/2022)
Ngày 30/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1294/QĐ-UBND về việc về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và đấu giá đất ở dân cư, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình.

Hòa Bình phát huy lợi thế sản xuất nông nghiệp hữu cơ

(30/06/2022)
Tỉnh Hòa Bình có điều kiện tự nhiên, khí hậu khá thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp đa dạng. Tỉnh cũng đặt ra mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả, sản xuất hàng hóa lớn gắn với thị trường tiêu thụ, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Với những lợi thế như có nhiều vùng, khu vực sản xuất có đất đai màu mỡ, đất, nước không bị ô nhiễm, cách biệt với ô nhiễm từ bên ngoài, đảm bảo để sản xuất canh tác hữu cơ, tỉnh đã chú trọng tới sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Hiển thị 291 - 300 of 1.474 kết quả.