ListNewByCategory

Đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn hồ, đập

(21/10/2022)
Hòa Bình nằm trên lưu vực của 3 hệ thống sông lớn gồm: Sông Đà, sông Mã, sông Đáy bao gồm 400 sông suối nhỏ, trong đó có khoảng 50% sông suối. Các sông lớn có lưu lượng dòng chảy khá gồm: Sông Đà, sông Bôi, sông Bùi, sông Bưởi, sông Lạng, Sông Mã.

Tiếp tục nâng cao ý thức của người dân trong thu gom, xử lý rác thải

(21/10/2022)
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua thực tế tìm hiểu, nhất là ở những xã trong diện phấn đấu về đích dễ nhận thấy tiêu chí về môi trường là một trong những tiêu chí khó đạt nhất. Đến hết năm 2021, toàn tỉnh Hòa Bình có 83/129 xã đạt tiêu chí về môi trường. Mặt khác, có những xã đã đạt tiêu chí này nhưng để giữ vững và nâng cao chất lượng cũng lắm gian nan.

Phát triển nền nông nghiệp theo yêu cầu xanh, sạch, bền vững là mục tiêu hướng đến của ngành nông nghiệp của tỉnh

(18/10/2022)
Hòa Bình nằm tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội và nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, sở hữu môi trường sạch, trong lành; cảnh quan thiên nhiên hữu tình; nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu, tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú, đa dạng; đất đai có độ màu mỡ cao. Vì thế, tỉnh Hòa Bình có tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ và du lịch.

Hiển thị 231 - 240 of 1.474 kết quả.